Primátorka měta Brna

Dotazy primátorce

Finální dokončení ÚAN Zvonařka
(publikováno: 22.02.2022)

Dobrý den,

v současné době je zpracován návrh projektové dokumentace na dokončení úprav komunikací v okolí autobusového nádraží Zvonařka, nicméně je potřeba ji aktualizovat a dopracovat. Tyto práce jsou již zahájeny.

Bohužel jsme se dostali do časového skluzu, a to především z důvodu několika neúspěšných soutěží na zpracovatele aktualizace projektové dokumentace. Uchazeči se do výběrového řízení buď nepřihlásili, nebo byly jejich nabízené ceny výrazně nad očekáváním. Současně byla příprava komplikována procesem změny majitele pozemků, na kterých bude stavba částečně realizována. Samotný začátek prací předpokládáme v první polovině roku 2023.
Co se týče případného úklidu autobusového nádraží, ten je v režii správce areálu. Tím je soukromá společnost, nikoliv město Brno.

Děkuji za Vaši trpělivost a přeji Vám jen to nejlepší.

S pozdravem

Markéta Vaňková
DPS
(publikováno: 14.02.2022)

Vážená paní,

s Vaší prosbou jsem se obrátila na kolegy z Bytového odboru Magistrátu města Brna. Níže Vám předávám jejich vysvětlení a návrh na další postup. Pokud chce jakýkoli občan žádat o pronájem jiného obecního bytu, je nutno postupovat dle schváleného dokumentu Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. Je potřeba mimo jiné doložit relevantní důvody, proč nájemci stávající byt nevyhovuje (zdravotní, sociální nebo jiné důvody). Žadatel o byt je pak posuzován spolu s ostatními žadateli dle kritérií schválených Radou města Brna a je zařazen do pořadníku, který schvaluje rovněž Rada města Brna. V mimořádných odůvodněných případech může Rada města Brna rozhodnout o pronájmu bytu mimo zmiňovaná pravidla.

Vzhledem k tomu, že byt, o jehož pronájem jste projevila zájem, byl nyní odmítnut žadatelem z pořadníku, je možné, abyste o jeho pronájem prostřednictvím Bytového odboru MMB požádala, a to s odůvodněním, proč je pro Vás stávající byt nevyhovující. Doporučuji Vám obrátit se přímo na vedoucí Bytového odboru MMB, JUDr. Ivu Marešovou, e-mail: maresova.iva@brno.cz. Bytový odbor předloží následně Vaši žádost Radě města Brna k posouzení.

S přáním pěkného dne

Markéta Vaňková

Parkování
(publikováno: 09.02.2022)

Dobrý den,

z Vašeho příspěvku bohužel nejsem schopna rozpoznat, v jaké konkrétní oblasti bydlíte. Jako v každém větším městě je i v Brně těžké zaparkovat ve večerních hodinách, a to především v lokalitách, kde převažuje bydlení. Z tohoto důvodu je v mnoha zónách, i v Žabovřeskách, zaveden režim C. Ten reguluje parkování večer a v noci od 17 do 6 hodin. K tomu je ale potřeba doplnit, že systém rezidentního parkování nezaručuje rezidentům a abonentům parkovací místa přímo v místě jejich bydliště nebo podnikání. I z tohoto důvodu může rezident nebo abonent s oprávněním zaparkovat ve své zóně a také v zónách sousedících. Tato skutečnost zvyšuje šanci na to, že automobil zanecháte na legálním parkovacím místě v relativní blízkosti bydliště. Konkrétně se na své možnosti můžete podívat na mapě na webu parkovanivbrne.cz. Další možností je zanechat automobil na parkovišti Veveří při Björnsonově sadu. To je zpoplatněno v pracovní dny od pouze od 8 do 16:30 hodin, v ostatní časy je zdarma.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Parkovani
(publikováno: 09.02.2022)

Dobrý den,

máte pravdu, že je rezidentní parkování zavedeno pouze na části ulice Božetěchova. To, že bydlíte v druhé části ulice, která je dosud neregulovaná, Vám dává možnost pořídit si rezidentní parkovací oprávnění. Díky němu získáte možnost legálně parkovat v oblastech s modrými zónami 3-06 a 3-07, jak se můžete podívat i na mapě v následujícím odkazu: https://www.parkovanivbrne.cz/mapa/s/B90G4fpk. Co se týče zavedení Vaší zóny 3-08 do systému rezidentního parkování, počítáme s tím v listopadu letošního roku. Informace najdete v článku https://www.parkovanivbrne.cz/aktuality/parkovani-v-brne-2022-122.

S pozdravem

Markéta Vaňková
MHD
(publikováno: 07.02.2022)

Vážený pane,

děkujeme za pozitivní hodnocení fungování městské hromadné dopravy v Brně. Tramvajová linka 11 zajišťuje, vzhledem k probíhající stavbě Velkého městského okruhu, ve stávajícím režimu jako jediná spojení do zcela odříznuté oblasti kolem ulice Žabovřeské. Máte pravdu, že její využití není velké, ale do dané oblasti se jedná skutečně o jediné spojení, které cestujícím dovoluje přiblížit se k běžným linkám v uzlu Vozovna Komín (přestup na linky 3, 10, 44, 67, 84).

Provoz linky 11 navíc není financován ze strany statutárního města Brna, ale je v rámci výlukového opatření fakturován Ředitelství silnic a dálnic. Ve vozovém parku DPMB nejsou bohužel k dispozici menší obousměrné tramvaje než provozovaný typ tramvají KT8D5.

Přeji Vám pěkný zbytek dne.

S pozdravem

Markéta Vaňková

Autobusové nádraží u Grandu
(publikováno: 13.01.2022)

Dobrý den,

Vaše negativní zkušenost mne velmi mrzí. S Vaším podnětem jsem se obrátila na Dopravní podnik města Brna (DPMB), který má tento prostor ve správě. Ráda bych Vám nyní předala stanovisko kolegů z DPMB: Stávající úklidová firma uklízí prostory nádraží na ulici Benešova ve správné četnosti, kterou stanovuje smlouva z léta loňského roku. Tato smlouva vycházela z tehdejších zkušeností a množství cestujících využívajících prostory nádraží. V době jejího podpisu však DPMB ještě nepočítal s využitím nádraží v souvislosti s vlakovou výlukou, kdy z tohoto místa od 1. prosince 2021 odjíždí řada náhradních spojů a výrazně se tak navýšil počet cestujících. S nasmlouvanou firmou se DPMB nyní dohodl na důkladnějším sledování nádraží a po vyhodnocení se četnost úklidu přizpůsobí nové situaci. Čekárna bude nově otevřena nepřetržitě a zajistíme zvýšené sledování v nočních hodinách, aby nebyla využívána nežádoucími osobami.

Abych Vám odpověděla i na Váš první dotaz, rekonstrukce památkově chráněného nádraží stála necelých 19 milionů korun a dokončena byla přibližně před 2,5 lety.

Děkuji Vám za Vaše upozornění. Přeji Vám v novém roce jen to nejlepší.

S pozdravem

Markéta Vaňková

vánoční trhy
(publikováno: 17.12.2021)

Vážená paní,

stejně jako Vy jsem byla rozhodnutím vlády z konce listopadu nemile překvapena. Zákaz pořádání vánočních trhů byl totiž vyhlášen den před začátkem těch brněnských. Při přípravě jsme s možnými omezeními počítali a byli na ně připraveni – stánky jsou postavené s většími rozestupy, program byl koncipován tak, aby nedocházelo k většímu shromažďování lidí, nadto jsme byli schopni ho i v případě potřeby zrušit. Možná organizační opatření byla konzultována s hygienou. Bohužel to nestačilo.

Nastalou situaci jsme okamžitě začali řešit s organizátory, trhovci a krajskou hygienou. Na základě vzájemné dohody byly alespoň otevřeny ty stánky, jejichž sortiment je bytostně spjat s Vánoci a nejde prodávat v jiný čas. Jedná se o řemeslné výrobky, jmelí, adventní věnce, ozdoby, svíčky a další. Nechtěli jsme hledat nějaké formální kličky, chápeme, že epidemická situace je zlá a přeplněné a přetížené nemocnice si nikdo nepřejeme. Toto je možná a legální cesta, jak umožnit prodej alespoň těm, jejichž zboží je spojeno s Vánoci. Prodejcům, kteří nemohou prodávat, vracíme nájemné v plné výši, zatím ale většina vyčkává, jak se situace vyvine. I my ji stále vyhodnocujeme.

Městská část Brno-střed také spustila virtuální tržiště, kde si mohou zájemci zakoupit zboží, které by bylo za standardní situace nabízeno na Zelném trhu. Nadto centrální městská část vyšla vstříc restauracím, kterým umožnila provoz zahrádek i v tomto zimním období. Snaží se tak podpořit místní podnikatele, na jejichž živnost také protiepidemická opatření negativně dopadají.

I když trhy nejsou v provozu, jak jsme zvyklí, věřím, že vánoční atmosféru navozují krásné ozdobené stromy na náměstích, před Novou radnicí můžete obdivovat unikátní betlém od pana Halouzka, ze zahrádek dokonce voní i svařák.

Přeji Vám krásný advent a klidné vánoční svátky.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Parkování v Brně
(publikováno: 15.12.2021)

Dobrý den,

mrzí mě Vaše negativní zkušenost se systémem rezidentního parkování. Ráda bych Vám osvětlila důležitost registrace, o které se ve svém e-mailu zmiňujete.
Na každé komunikaci či parkovišti, kde je zavedeno placené stání, probíhá určitým způsobem registrace vozidla. Může to být například zaplacením částky v automatu, registrací na webu nebo v aplikaci. Pro následnou kontrolu je důležité, aby dokázala odlišit vozidla, která mají parkovací oprávnění, od těch, která jej nemají. Na některých parkovištích proto stačí mít za oknem doklad o zaplacení, jinde probíhá kontrola pomocí aut, která snímají SPZ parkujících vozidel. To je i příklad Brna. Díky registraci v systému rezidentního parkování kontrolní auto pozná, jak dlouho vozidlo parkuje a zda má tedy nárok na hodinu zdarma.

Od roku 2018 probíhá v Brně kampaň, která upozorňuje na nutnost vyřízení parkovacího oprávnění v modrých zónách a na krátkodobé parkování v nich. Ta po celou dobu informuje návštěvníky, že musejí při parkování zadat SPZ do systému, a to pomocí automatu, sms, aplikace nebo webového rozhraní. Nadto kolegové z Odboru dopravy instalovali na dopravní značení v zónách C a B informační cedulky, které na tuto skutečnost také upozorňují. Primární však je, že je tato informace uvedena i na dopravní značce na každém parkovacím úseku, kde je řečeno, že pro parkování musíte mít oprávnění. Zda je oprávnění dlouhodobé nebo krátkodobé, je věcí uživatele.

S pozdravem

Markéta Vaňková

Hrazení parkovného
(publikováno: 15.12.2021)

Dobrý den,

městská část Brno-střed společně s magistrátem dlouhodobě řešily otázku parkování a vjezdu do vnitrobloků. Tato problematika se však nedá spojovat ani regulovat stejně jako rezidentní parkování, jelikož se většinou nejedná o místní komunikace a rezidentní parkování může být dle zákona o pozemních komunikacích zavedeno pouze na místních komunikacích. Vjezd do většiny vnitrobloků (např. na ulici Křídlovické nebo Nádvorní) byl dříve regulován dopravní značkou zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhu. Bohužel to řidiči často nerespektovali. Následně parkování ve vnitroblocích mnohdy využívali i řidiči, kteří se tím vyhýbali parkování v oblastech rezidentního parkování. Tím pádem také nehradili parkovné.

Na základě vzájemné dohody nastala od 14. června 2021 změna, kdy bylo do vybraných vnitrobloků v MČ Brno-střed a k jejich vjezdu nainstalováno dopravní značení, které upozorňuje na nutnost mít vyřízené vjezdové oprávnění. Opatření bylo s časovým předstihem komunikováno ze strany městské části a také pomocí kampaně parkovanivbrne.cz (letáky, web, Facebook).

Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že kontroloři i Odbor dopravněsprávních činností postupují správně. Doufám, že jsem Vám danou problematiku osvětlila.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Oprava ulice České
(publikováno: 26.11.2021)

Dobrý den,

na České i blízké Opletalově a Solniční se sešlo více investorů, kteří zde potřebovali dělat výkopové práce. Díky vzájemné koordinaci se tak podařilo za dva roky stihnout rekonstrukci vodovodu, kanalizace, plynovodu, horkovodu i kabelových tras. S ohledem na význam lokality, kterou denně projdou tisíce lidí, jsme se rozhodli nejednotné a několikrát záplatované asfaltové plochy silnic a chodníků nahradit povrchem, který je adekvátní pro danou historickou lokalitu.

Na Solniční směrem k Moravskému náměstí jsou v silnici umístěny žulové kostky z Vysočiny a chodníky z kamenných dlaždic z Jeseníků. V Opletalově jsou pak betonové dlaždice. Stejné dláždění by mělo časem být na celé České až po náměstí Svobody.

V části Solniční k Husově byly komunikace i chodníky provizorně zrekonstruovány, ale konečná úprava zde bude provedena až po dokončení stavby Janáčkova kulturního centra v rámci obnovy komunikací na ulicích Besední a Veselá.

Co se týče asfaltového čtverce na České při křížení se Solniční, ten je zde upraven také provizorně. Směrem od náměstí Svobody je plánováno vybudování nového kolektoru. Stavba by měla začít během několika let a při ní by byla dlažba poškozena provozem těžké techniky sloužící pro výstavbu kolektoru. Z tohoto důvodu zde dlažba prozatím nebyla položena.

Poté, až budou všechny plánované investice dokončeny, budou i ostatní části ulic Česká, Solniční, Besední a Veselá upraveny a vydlážděny.

S pozdravem

Markéta Vaňková