Nový dotaz  

24. doprava tramvají z Líšně do středu města

Autor: helena svobodová
Datum zveřejnění: 24.06.2019
Dobrý den, paní primátorko, říkáte, že sklízíte, co zaselo vedení Brna před Vámi, ale do března 2019 byla doprava, alespoň co se týká MHD docela v klidu. Nyní je neúnosná, zejména trasa Líšeň přes Geislerova po hlavní nádraží trvala maximálně 20 minut, nyní je to 50 minut. Co s tím uděláte
Odpověď primátorky: 24.06.2019
Vážená paní Svobodová,
dopravní situace na Táborské byla na přelomu května a června velmi složitá. Vlivem několika faktorů tu každé ráno vznikaly kolony, ve kterých uvízli lidé v autech a také ve vozech MHD. Vedení města se tímto aktivně zabývalo a za přispění MČ Brno-Židenice, Policie ČR, Městské policie Brno a Dopravního podniku města Brna se dospělo k nalezení opatření, které reaguje na aktuální dopravní situaci. Dopravní podnik sleduje situaci v lokalitě a při neúměrném navyšování zpoždění tramvají dává pokyn policistům, kteří operativně ulici Táborskou uzavřou pro automobilovou dopravu. Tramvaje díky tomu nabírají mnohonásobně menší zpoždění (v řádech jednotek minut), než tomu bylo předtím. Pro vedení města je prioritou zajištění fungující městské hromadné dopravy.
Ráda bych k tomuto dodala, že se Dopravní podnik města Brna aktivně snaží řešit dopravní situaci v celém městě, ať jde o náhradní trasy při stavebních pracích na silnicích nebo u akutních dopravních problémů. Přeji Vám hezký den.