Nový dotaz  

129. Úklid města

Autor: Hana Šimková
Datum zveřejnění: 11.04.2022
Vážená paní primátorko, snažně Vás prosím, zda byste mohla věnovat trochu Vašeho drahocenného času řešení průběžného úklidu města ať už městem nebo městskými částmi. Např. jen ulice Merhautova poslední blokové čištění říjen 2021, křižovatka Jugoslávská, Bubeníčkova. Stará Osada nebo ulice Cejl a okolí, tak to je kapitola sama o sobě. Především se jedná o velké nánosy černého prachu a dalšího nepořádku kolem obrubníků chodníků a silnic. Všichni tu špínu dýcháme a neustále se to zhoršuje. Blokové čištění až od dubna a poté cca dvakrát do roka rozhodně nestačí, pokud se neprovede jednou do roka radikální úklid. Chápu, že koordinace není jednoduchá. A poznámka - na pořádek nemají vliv pouze velké investiční akce v této oblasti, je to samozřejmě i lidech. Ale všude přítomný černý prach, který se opravdu systematicky neuklízí, je dlouhodobý rest. Na druhé straně chválím, že se od loňského roku zlepšil úklid v centru města. Děkuji za veškerou Vaši činnost pro lepší město.
Odpověď primátorky: 11.04.2022
Dobrý den, paní Šimková,

na úvod své zprávy bych ráda podotkla, že úklid veřejných prostranství mají na starosti jednotlivé městské části. Ty také zajišťují na svém území blokové čištění, jehož hlavním cílem je snížení prašnosti. Čištění se od listopadu do března neprovádí, protože je potřebná technika za nízkých teplot neprovozuschopná. Ve zbytku roku se ale nečistí pouze dvakrát. V dopravně nejvytíženějších ulicích takzvaného základního komunikačního systému, kam patří i zmíněné ulice Merhautova, Jugoslávská (od Lesnické po Vranovskou) a Cejl, provádí před zimní přestávkou i po ní zvláštní čištění městská společnost Brněnské komunikace. Blokové čištění z úrovně městské části Brno-sever zde potom probíhá každý měsíc včetně letních prázdnin. Měsíční frekvenci má i blokové čištění ulic mimo základní komunikační systém, kde je ale stanovena prázdninová přestávka. S ohledem na nedostupnost parkovacích míst během čištění přitom nejsou ojedinělé požadavky, aby se jeho frekvence snížila. Například v Praze se čistí pouze dvakrát do roka, což je ovšem cesta, kterou městská část Brno-sever jít nechce.

Co se týče dalšího nepořádku na Vámi zmiňovaných ulicích, úklid zde zajišťuje městská část každý všední den, byť to třeba nemusí být po určité době patrné.

S pozdravem

Markéta Vaňková