Nový dotaz  

128. Přemístění rudoarmějce z Moravského náměstí

Autor: Petr Novotný
Datum zveřejnění: 21.03.2022
Vážená paní primátorko, zdvořile Vás žádám o zvážení, zdali právě nyní nenazrál čas na přemístění totalitní sochy okupačního rudoarmějce z Moravského náměstí na Ústřední hřbitov. Současná armáda Ruské federace je jen přejmenovanou rudou armádou, která nyní útočí na Ukrajinu a mj. krvavě obsadila v roce 1968 Brno a tato armáda se „hrdostí“ i nyní odkazuje na historii a činy i zločiny této rudé armády. Umístění tohoto symbolu barbarství a válečných zločinů páchaných v roce 1968 na občanech Brna a v samotném srdci Brna, navíc na místě kde dříve stával pomník slavnému brněnskému starostovi a významnému právníkovi JUDr. Gustavu Winterhollerovi, je v současné době velmi nevhodné, navíc nekompatibilní s plánovaným využitím tohoto místa v budoucnosti. V současné době jak vidíme ve zprávách hrozí tomu totalitnímu „skvostu“ poškození a na ústředním hřbitovu - ruském pohřebišti kde jsou i velmi vhodné betonové plochy i sokly po ruských tancích by byl zcela jistě v trvalém bezpečí.
Odpověď primátorky: 21.03.2022
Vážený pane Novotný,

pomník Rudé armády od Vincence Makovského, Bohuslava Fuchse a Antonína Kuriala je nemovitou kulturní památkou. Nelze s ní tedy manipulovat pouze na základě rozhodnutí městské rady.
Nejdříve by změna umístění musela být schválena pravděpodobně Komisí pro kulturu, poté Radou města Brna a Zastupitelstvem města Brna. Následně by město Brno podávalo žádost o přemístění na Ministerstvo kultury ČR.

K tomuto dodávám, že odborníci často hodnotí pomník z hlediska architektonického uspořádání jako zdařilý. Socha vojáka neodkazuje k válečnému násilí, ale je inspirována ústřední figurou obrazu francouzského malíře Eugèna Delacroixe „Svoboda vede lid na barikády“, v jehož středu žena představuje alegorii Svobody. Makovského socha má levou ruku vztyčenou nad hlavou s gestem ukončení násilí, zatímco pravá ruka sklání prapor. Významný brněnský historik umění prof. Jan Sedlák, držitel Ceny města Brna z roku 1996, označil sochu jako špičkové dílo.

Vážený pane Novotný, v tuto chvíli především řešíme na úrovni města, kraje a státu závažnou uprchlickou krizi. Aktuálně se tedy věnujeme pomoci lidem, kteří utekli před ruskou agresí. Zároveň se snažíme poskytovat konkrétní a adresnou humanitární pomoc přímo lidem na Ukrajině. Pokud bude v budoucnu významný zájem veřejnosti, tedy obyvatel města, nebo například zastupitelů, mohou se případně zahájit výše zmíněné kroky k případnému přesunu. V tuto chvíli to však není reálné.

Přeji Vám jen to nejlepší.

Markéta Vaňková