Nový dotaz  

127. Brněnské investice

Autor: Pavel Jurčík
Datum zveřejnění: 03.03.2022
Na dlouhodobý nešvar v Brně, kterým je neustálé odsouvání zahajování investičních akcí v Brně, jsem si už bohužel musel zvyknout. Posledním příkladem je již minimálně pětkrát odložené zahájení rekonstrukce Moravského nám., abychom se v únoru dočetli, že vlastně ještě nebylo ani vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Přesto jsem věřil Vašim slovům, o zahájení dvou rozhodujících investičních akcí, tj. Multifunkční haly a Janáčkova kulturního centra v letošním roce. Bláhově jsem se domníval, že zahájení těchto akci již nic nebrání. Dnes jsem si přečetl v tisku Dnes, proč nebylo dosud vypsáno výběrové řízení na zhotovitele JKC a že se díky tomu zahájení výstavby, které mělo přijít s létem, opět odkládá. Je tomu skutečně tak Skutečně si v Brně musíme zvyknout na měsíce a někdy i roky zpožďování investičních akcí.
Odpověď primátorky: 03.03.2022
Dobrý den, pane Jurčíku,

každá investiční akce s sebou přináší různá úskalí při jejich plánování, majetkoprávních vypořádáních nebo povolovacích procesech. Naší snahou je, aby každá z nich byla co nejkvalitněji připravena na samotnou realizaci. Někdy se však vyskytnou potíže, které nelze předvídat nebo jejich řešení vyžaduje delší časový horizont. Ráda bych Vám nastínila, v jakém stavu jsou Vámi zmiňované projekty.

Rekonstrukce parku na Moravském náměstí je připravována z úrovně městské části Brno-střed ve spolupráci s městem. Nejdříve byl v lokalitě proveden geodeticko-archeologický průzkum, při kterém odborníci odhalili sklepní prostory Německého domu z 19. století. Statik prostory označil za nebezpečné, a proto se projekt upravil tak, aby byly klenby tohoto podzemí zajištěny a v budoucnu podzemí využito například pro prohlídky. Výběr zhotovitele samotných stavebních prací se také z procesních důvodů prodloužil, přesto se však vše podařilo zdárně dokončit a rekonstrukce byla slavnostně zahájena v úterý 1. března 2022.

Co se týče dalších dvou významných projektů, na jejich přípravě intenzivně pracujeme. U Janáčkova kulturního centra jsme před dokončením majetkoprávního vypořádání v místě budoucí stavby. Předpokládáme, že bude v nejbližších týdnech vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotné práce by mohly začít na podzim tohoto roku.

U projektu multifunkční haly pokročil projekt do další fáze. Na výstavišti v místě, kde nová hala vznikne, byly dokončeny nutné demoliční a přípravné práce. Zároveň již byl vypsán tendr na zhotovitele. Aktuální termín pro podání nabídek je ve 2. polovině března. V běhu je také koncesní řízení. Věřím, že se stavbaři pustí do realizace už letos.

Děkuji za pochopení a přeji hezký zbytek dne.

Markéta Vaňková