Primátorka měta Brna

Návštěva Tří králů – 10. 1. 2024

Novou radnici navštívili Tři králové, aby vybrali dary pro potřebné. „Podle legendy tři králové přinesli do Betléma Ježíškovi ty nejvzácnější dary. Přeneseně pak chodili jejich jménem koledníci, aby za symbolické požehnání vepsané na dveře domovů dostali drobnou odměnu… Novodobá, ale už vlastně také tradiční Tříkrálová sbírka je vlastně propojením obojího: vybrané příspěvky se dohromady mění v cenné dary potřebným. Výtěžek z Brna a jižní Moravy po sečtení patřívá k těm rekordním, snad tomu letos nebude jinak,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Zpět