Primátorka měta Brna

TOPOL ČERNÝ

Dobrý den
Park mezi ulicemi Dvorského a Polní prošel před několika lety rekonstrukcí. Pří ulici Polní je stromořadí Topolu černého. Bohužel už je značně prořídlé a rekonstrukcí nedošlo k dovysazení tohoto stromořadí.

Bylo by možné vysadit chybějící stromy a obnovit tuto přírodní bariéru?

Předem děkuji

S pozdravem

Vážený pane,

dle informací od správce parku, jímž je městská část Brno-střed, proběhla celková revitalizace tohoto parku v roce 2019. Vámi zmiňované stromořadí se nechává tzv. dožít, a to z důvodu nemožnosti dosadby nových jedinců. Důvodem je trasování kapacitní kanalizace přímo pod zmiňovaným stromořadím. To znamená, že je zde definováno tzv. ochranné pásmo, v němž nejde výsadbu stromů realizovat. Navíc jsou topoly dřeviny krátkověké a ovzduší v Brně jim nesvědčí. Často rychle prosychají a neprospívají.

Nicméně v rámci revitalizace parku Dvorského bylo nově vysazeno 46 stromů (např. duby, javory, okrasné třešně, jasany), dále bylo vysazeno velké množství keřů (např. růže), popínavých rostlin (břečťan, přísavník) či trvalek.

Správci parků, stromořadí a další zeleně se snaží reagovat na měnící se klima výběrem odolnějších druhů stromů. Při plánování revitalizací na to je brán ohled a pokud nejde sázet stromy v určitém místě, tak hledáme náhradní.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Zpět