Primátorka měta Brna

Svratka – náplavka

Vážená paní primátorko, z médií jsme se dozvěděli, že „dopravní peklo“ na Poříčí bude kvůli výstavbě „náplavky“ trvat o rok déle, tj. ještě celé dva roky. Dalo se to čekat, protože na stavbě, kolem které musím jezdit dvakrát denně, se dva roky pracovalo minimálně. Zajímala by mě celková cena tohoto projektu a současně také, o kolik se celá stavba tímto ročním zpožděním prodraží. A také, kdo to v konečném důsledku zaplatí? Děkuji.

Dobrý den,
probíhající výstavba protipovodňových opatření na řece Svratce v oblasti Poříčí není jednoduchým projektem z mnoha důvodů. Jedná se o komplexní proměnu nábřeží Svratky ve více než tříkilometrovém úseku řeky. Cílem je především ochrana obyvatel před případnou velkou vodou a umožnění dalšího rozvoje města. Absence protipovodňových opatření totiž omezuje možnost výstavby v záplavovém území. Řece se postupně navrací její přírodní ráz, kamenné zdi budou nahrazeny pozvolným přístupem k řece, proběhne zde výsadba zeleně, pro návštěvníky tu vznikne i nová promenáda.
Vzhledem k tomu, že je stavba situovaná téměř v centru města, je k tomu přidružena i oprava velkého množství částí kanalizace, vodovodů a dalších inženýrských sítí. Některé z nich bohužel nebyly v podkladech pro projektovou dokumentaci zaznamenány přesně. S těmito nepředvídatelnými okolnostmi jsme se vypořádali a nyní jednáme se sdružením zhotovitelů o prodloužení termínu na dokončení akce včetně vybudování náplavky, a to o několik měsíců.
Stavbaři momentálně pracují na několika místech, vyrovnávají se s proměnami počasí a podmínek, jejich snahou je ale dodržovat harmonogram, pokud to jde.
Co se týče ceny, ta je nyní stanovena dle dodatku ke smlouvě se zhotovitelem na 1,31 miliardy korun bez DPH. Na projekt jsme získali významnou dotaci 762 milionů Kč z Národního plánu obnovy. Značnou část ceny tvoří vybudování kmenové stoky kanalizace a další nutné síťové infrastruktury. To navyšuje cenu, prodlužuje a komplikuje realizaci, a navíc tyto práce nejsou zcela viditelné na povrchu.
Veškeré případné navýšení ceny je, stejně jako u jiných projektů, projednáváno s vedením města. Smluvní podmínky a závazky jsou předem dané a navýšení ceny pro město musí být z jasně daných důvodů. Pokud by došlo k porušení podmínek, jdou navýšené náklady na vrub zhotovitele.
Stavba tohoto komplexního projektu probíhá v městské zástavbě a přináší s sebou omezení, toho jsme si vědomi. Rádi bychom se Vám tímto omluvili za komplikace a současně poprosili o trpělivost a pochopení.
Zpět