Primátorka měta Brna

Správa hřbitovů města Brna – Ústřední hřbitov

Vážená paní primátorko,
v poslední čísle Brněnského metropolitanu jsem si se zájmem přečetl „Slovo primátorky, poplatky a platby držíme dole.“ Název článku odpovídá realitě a tedy s povděkem musím konstatovat, že díky vaší činnosti a činnosti celého vedení města se nám občanům žije v Brně dobře. Od všech městských insttucí se nám však bohužel nedostává stejně vlídného zacházení. Opravdu velmi nevlídně až špatně s námi zachází SPRÁVA HŘBITOVŮ MĚSTA BRNA. Ceník letošních zahradnických služeb na úpravu hrobu dle mého soudu překračuje únosné meze. Ceny těchto služeb byly vždy nepřiměřeně velké, avšak nárůst cen od loňského roku překračuje meze slušnosti. Jestliže jsme loňského roku zaplatili za ošetřování a zálivku dvojhrobu 3.250,0 Kč, tak letos bude totéž stát 7.500,0 Kč. K tvorbě cen bych ještě pro ilustraci uvedl příklady z obou ceníků. Ceník 2023 – Mytí pomníku vodou – 330,0 Kč/hod. Ceník 2024 – Mytí pomníku vodou – 550,0Kč/hod. Mohla byste na vzniklou situaci dohlédnout? Děkuji.

Dobrý den,

ráda bych Vám poděkovala za vlídná slova, která jsou mířena na vedení města Brna. Naší snahou je přispět k tomu, aby se nám všem v Brně žilo dobře, zajistit kvalitní rozvoj města a pomáhat lidem v těžkých situacích. I přes vysokou míru inflace jsme ponechali základní sazby některých veřejných služeb na úrovni let minulých, jak jsem zmiňovala ve svém sloupku v Brněnském metropolitanu.

Služby pro město zajišťují jím zřízené příspěvkové organizace. Jednou z nich je i Správa hřbitovů města Brna, jejíž hlavní činností je správa a údržba 11 brněnských hřbitovů a nemovitostí, které se v nich nacházejí. Dále také chod kanceláře, která má na starosti více než 100 tisíc hrobových míst a smluv. Správa hřbitovů vede jejich evidenci, pečuje o čestné hroby a zeleň v areálech hřbitovů. K tomu byla tato organizace formálně zřízena.

Nad rámec svých povinností poskytuje Správa hřbitovů z vlastní iniciativy doplňkové služby, díky nimž může získat finance do svého rozpočtu. V této oblasti se musí chovat jako každý jiný podnikatelský subjekt a odvádí z ceny 21 % na DPH. V rámci hospodárnosti tedy nelze tyto služby nabízet tak, aniž by negenerovaly alespoň určitý zisk. Vzhledem ke zvedání cen, které se odehrálo v posledních letech a především měsících, musela Správa hřbitovů přistoupit k navýšení, aby se jí poskytované služby vyplatily. Za každým úkonem je zaměstnanec, který má nárok na mzdu, ošacení, nářadí nebo používá vozidlo. To vše se do ceny také promítá. I přes zvýšení se však ceny pohybují v nižší hladině než u soukromých subjektů, které zahradnické služby na hřbitovech poskytují. Pro ilustraci může posloužit ceník společnosti Andělské služby (https://andelskesluzby.cz/).

Ceny za doplňkové zahradnické služby sestavovali kolegové na základě podrobných kalkulací, které jsou v případě zájmu k dispozici v kanceláři příspěvkové organizace. Je samozřejmě na každém nájemci hrobového místa, zda si tyto služby objedná.

I přes výše popsané vysvětlení rozumím Vašemu rozladění. Ze zvýšení nákladů nemá nikdo z nás radost, bohužel se v této oblasti nelze tomuto kroku ubránit.

Přeji Vám vše dobré
Zpět