Primátorka měta Brna

Problémy Brna

Vážená paní primátorko, v předvolebním období, při posledních volbách do zastupitelstva města Brna, jste nám slibovala výrazné zlepšení dopravy v Brně. Sliby se mají plnit, ale tento jste opravdu VÝRAZNĚ NESPLNILA. Brno je opět nedobytné, stejně jako když se Brno snažili obsadit Švédové….Židenice – tragédie, Pisárky – tragédie. Tyto dvě lokality by se daly ještě pochopit. Ale Poříčí absolutní tragédie. Opravdu jste v Zastupitelstvu přesvědčeni, že Brnu akutně hrozí povodně? Proč se nejdříve nedokončí nejdůležitější stavby a teprve potom se zahájí ty další? Dále – pěší zóna v centru Brna. Neznám žádné velké evropské město, kde v pěší zóně jezdí auta. Proč to v Brně nejde a přes Rašínovu, Masarykovu a nám Svobody jezdí auta jako někde na dálnici A nakonec – necítíte se jako primátorka města Brna trapně za to, že ve dnech, kdy slavíme 200. výročí narození J.G. Mendela, je náměstí, které se nachází v bezprostřední blízkosti kláštera, kde tento velikán vědy působil, rozkopané.

Dobrý den,

pokusím se Vám postupně odpovědět na Vaše dotazy, které jste mi ve své zprávě položil, a vysvětlit důležitost Vámi zmiňovaných investic. Nejdříve však musím konstatovat, že se v minulých desetiletích městská infrastruktura nerozvíjela tempem, které bylo potřebné. Dluh vůči inženýrským sítím nebo komunikacím za ta léta narostl do takové míry, že je nutné se těmto záležitostem věnovat a řešit je. Fungující a moderní infrastruktura je totiž pro budoucí rozvoj města nezbytná.

Vaše první připomínka se týkala dopravy. To je téma opravdu komplikované, a to vzhledem ke stavu silniční sítě v Brně. Pro to, aby se doprava částečně odklonila z centra města, je potřeba mít vybudovaný Velký městský okruh. Po letech příprav se podařilo začít s výstavbou dalších dvou etap VMO, za což jsem velmi ráda. Stavby jsou to náročné, to je nepopiratelné, ale jejich význam je zásadní. Realizaci provází různá omezení pro řidiče, chodce či místní obyvatele. Ráda bych chtěla poděkovat za jejich trpělivost.

Dalším strategickým projektem je výstavba protipovodňových opatření. Je nesporné, že se počasí stává čím dál tím nepředvídatelnějším a jeho extrémní projevy sledujeme i v naší republice a okolních státech. Vysoké zdi držely Svratku ve stavu, který by na stoletou vodu nestačil, menší povodně toto řešení jen urychlují. Proto je naším cílem koryto rozšířit, tím zvýšit jeho kapacitu a ochránit tak přilehlou zástavbu při případných povodních. Přibudou také široké bermy – vyzvednuté části koryta určené k častějším rozlivům povodní. Zároveň se zjednoduší výstavba v záplavových oblastech. Tam, kde protipovodňová ochrana není, často úřady nechtějí nové stavby povolovat.

Oproti současnému stavu se nábřeží Svratky dostane blíže hladině a v období většiny roku bude sloužit pro rekreaci a odpočinek. Stávající stezky budou sneseny na nižší úroveň a pěším i cyklistům se otevře kratší cesta podjíždějící svratecké mosty. Vytvořeny budou i nové pěšiny spolu s hřišti, lavičkami a plochami pro odpočinek a sportovní vyžití. Věřím, že to Brňané ocení.

Další kapitolou jsou vjezdy do historického centra města. Za minulé vládnoucí koalice byl změněn systém vjezdů do centra tak, že jej řidiči začali zneužívat a náměstím Svobody bez účelu projíždět. Na to jsme reagovali opatřením, kterým jsme historické jádro města rozdělili na více podoblastí, do nichž je nutné mít povolení k vjezdu. Posledním krokem ke zklidnění dopravy je výrazné omezení vjezdu aut na náměstí Svobody, které platí od začátku letošního července. Dodržování nastaveného režimu, kdy mají automobily krom předem určených výjimek zákaz vjezdu od 10:30 do 6 hodiny ranní, hlídají i strážníci městské policie.

Zmiňujete také oslavy 200. výročí od narození G. J. Mendela. Město Brno se do příprav oslav zapojilo, podporuje také další organizace v jejich činnostech spojených s tímto výročím. Město zároveň dokončuje rozsáhlou rekonstrukci Mendlova náměstí, tedy místa na Starém Brně, kde proběhly Mendlovy klíčové výzkumy. Nejde to tak rychle, jak jsme předpokládali, kvůli vypuknutí války na Ukrajině jsme totiž museli řešit změnu dodavatele červené žuly, která má být položena v centrální částí náměstí. Ta symbolicky odkazuje na sousední klášterní zdi a baziliku Nanebevzetí Panny Marie a umožní vizuální sjednocení lokality. Zároveň bylo během prací objeveno několik inženýrských sítí, které nebyly zakresleny v plánech, což stavbařům výrazně ztížilo a prodloužilo práci. Samozřejmě vnímám, že by bylo opravené náměstí pro letní oslavy pro návštěvníky komfortnější, nicméně tuto komplikovanou stavbu je potřeba dokončit pečlivě a kvalitně. S pořadateli Mendel Festivalu jsme byli od počátku v kontaktu a veškeré záležitosti jsme s nimi projednávali. Hlavní část festivalu byla v areálu opatství a v prostoru před bazilikou, Mendelovo výročí jsme si tak připomněli v důstojném a jemu blízkém prostředí.

Při velkých dopravních a strukturálních stavbách vždy zvažujeme všechny možnosti a snažíme se minimalizovat dopad na řidiče, chodce a rezidenty. Proto se například odložila oprava Pisáreckých tunelů, aby zde a blízkém okolí nezkolabovala doprava. Rozumím tomu, že jsou omezení způsobená stavbami nepříjemná. Je však třeba myslet na budoucnost. Díky Velkému městskému okruhu se uleví centru města, díky protipovodňovým opatřením vzniknou nové parky, náplavka nebo cyklostezky, Mendlovo náměstí dostane příjemnější tvář.

Přeji Vám klidný zbytek dne.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Zpět