Primátorka měta Brna

parčík Žerotínovo nám.

Vážená paní primátorko,

denně procházím parčíkem na Žerotínově náměstí, jehož stav je velmi žalostný. Stal se útočištěm bezdomovců, kteří přespávají na lavičkách a znečišťují své okolí. Od rána zde popíjejí alkoholické nápoje a pokřikují na procházející, zejména ženy. Trávník se stal jejich veřejným WC, kolem koše na odpadky se válí vypité lahve. V okolí parčíku se nacházejí významné budovy Ústavní soud, Krajský úřad, Masarykova univerzita a dá se předpokládat, že tyto instituce navštěvují významné osobnosti, které přes tento prostor procházejí. V kontextu s krásným parkem na Moravském náměstí má velmi slabou úroveň také kruhový „květinový záhon“ s kamennou drtí.
Rozhodně tento kousek zeleně není reprezentativním místem v centru Brna, ale velkou ostudou. Bylo by velmi vhodné tuto situaci napravit.

Děkuji Vám za zjednání nápravy a přeji hodně sil.

 

Dobrý den,

obrátila jsem se s Vaším podnětem na kolegy z Odboru sociální péče, strážníky a zástupce městské části, kteří mají tento parčík na starosti. Sociální kurátoři ve spolupráci se strážníky na Žerotínově náměstí situaci monitorují a provádějí tu depistáže. Lidem bez domova, kteří se tu zdržují, nabízejí komplexní pomoc a podporu. Ta spočívá v potravinové pomoci, zajištění hygieny, ošacení, vyřízení dokladů, ubytování či zprostředkování práce. Cílem je začlenit tyto osoby do běžného života. V provozu jsou také denní centra, noclehárny a azylové domy, v zimním období se zvyšuje kapacita nočních krizových center. V těchto službách mohou klienti přenocovat, využít sprchu apod. Novinkou je tzv. mokré centrum na Vlhké, kam se mohou uchýlit lidé, kteří mají problém s alkoholem. Nicméně i přes výše zmíněné nemůžeme nikoho nutit, aby tuto pomoc přijal či ji využil.

Dříve měly obce možnost recidivisty či problémové občany vykázat ze svého území, nicméně toto opaření bylo v roce 2017 zrušeno. Pokud máte pocit, že dochází na místě k porušování zákona či městské vyhlášky, obraťte se prosím na Policii ČR nebo městské strážníky. Jejich zástupci na místě provedou šetření a případně se pokusí daným osobám domluvit či dále případ posunou do správního řízení. Více pravomocí ani oni, ani město nemají. Nově byla na Žerotínově náměstí z podnětu Městské policie Brno umístěna bezpečnostní kamera. Záběry z ní mohou sledovat strážníci v dohledovém centru, na operačním středisku městské policie i přímo na místní služebně.

Nyní k samotnému parku. Květinový záhon, o kterém hovoříte, zde byl založen v letošním roce. Zahradníci z městské části změnili skladbu rostlin za suchomilné, a to z důvodu velmi slunečného prostředí, které zde panuje. Vysazené květiny a rostliny se budou postupně rozrůstat, poprosíme o trpělivost.

Ještě jednou Vám děkuji za odeslanou zprávu. Naším zájmem je otázku bezdomovectví řešit komplexně s přihlédnutím na nové trendy v sociální práci. I nadále budeme klienty oslovovat na místech, kde se zdržují, a nabízet jim pomoc. S tím se pojí i množství projektů, které mají za cíl lidi bez domova vrátit do běžného života. Vždy je to však o snaze i druhé strany.

S přáním hezkého dne

Markéta Vaňková
Zpět