Primátorka měta Brna

Muzeum hraček

Vážená paní primátorko, líbí se nám, že jste v Metropolitanu vyzvala občany, aby se na Vás obraceli s dotazy na záležitosti, které je trápí. Mrzí nás, že už více než dva roky je uzavřeno Muzeum hraček v Měnínské bráně s unikátní Expozicí historických hraček. Velice rádi jsme je s vnoučaty navštěvovali a bohužel s dalšími potomky, kteří nám v posledních letech přibyli, jsme to již nestihli. Muzeum navštěvovali i naši známí lidé z Jižní Moravy, kteří do něj dojížděli s dětmi. Podle knihy návštěv bylo vidět, že do Muzea jezdili lidé z celé republiky a bylo zajímavé nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a prarodiče, kteří si zavzpomínali na své dětství. Považovali jsme toto originální Muzeum za chloubu našeho města Brna. Rádi bychom věděli, kdy bude Muzeum po rekonstrukci Měnínské brány znovu otevřeno a budeme je moci s vnoučaty a pravnoučaty zase navštívit.

Vážená paní,

výstava hraček byla v Měnínské bráně od roku 2010 do roku 2020. Důležitým faktem je, že se jednalo o soukromou výstavu, nikoliv o exponáty Muzea města Brna. To v budoucnu plánuje využít Měnínskou bránu jako moderní muzejní expozici o historii brněnského opevnění, jelikož brána je poslední dochovanou částí hradeb. Expozice by měla představovat vývoj, výstavbu i následné bourání hradeb. Díky tomu se město začalo rychleji rozvíjet. Nová výstava by také měla nastínit významné události spojené s obranou města.

Ráda bych se ale vrátila k Vašemu dotazu. V depozitářích Muzea města Brna se také nachází sbírka hraček. I když je menšího rozsahu než sbírka Milady Kollárové, muzeum by ji chtělo do budoucna zařadit do plánované výstavy na téma každodennosti běžného života našich předků, kde by jistě i hračky měly být zastoupeny. Zároveň muzeum jedná s paní Kollárovou, že by převzalo část její kolekce a zpřístupnilo ji v rámci své expozice.

Věřím, že nové využití Měnínské brány bude neméně zajímavé jako v minulých letech.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Zpět