Primátorka měta Brna

doprava

Dobrý den, říká se, že uděláme vše pro občany, ale nevypadá to tak. Uvedu příklad autobus v Brně linka č. 40 změnila trasu a vynechává zastávku Strážní. Není tak možné dostat se na poštu a přilehlé obchody. Informační centrum to vyřešilo tak, že máme jet na zvonařku a zpět. Neuvěřitelné a pro starší občany nepochopitelné. Asi to nevyřešíte. Děkuji.

Vážená paní,

Váš dotaz k provozu linky 40 jsem diskutovala s kolegy z Dopravního podniku města Brna. Pokusím se Vám popsat obšírněji, proč došlo s novým jízdním řádem k úpravě některých linek.

Změnu trasy linky 40 je třeba vnímat v širším kontextu, navazuje totiž na zprovoznění tramvajové tratě k nemocnici v Bohunicích. Díky tomu se razantně zlepšila dopravní obslužnost tohoto významného zdravotnického zařízení. Bylo tedy nasnadě, že zajištěním přímého tramvajového spojení došlo ke korekci autobusových linek, které dříve výlučně zajišťovaly spojení s uvedenou nemocnicí. Konkrétně došlo ke zrušení linky 61. Aby byla zajištěna obslužnost Spielberk Office Center, byla v úseku Křídlovická – Ústřední hřbitov přetrasována linka 40. Současně byla zřízena zastávka Bidláky i ve směru z centra, která je od zastávky Strážní vzdálena přibližně 250 metrů. Na základě dopravních průzkumů totiž zastávky Bidláky a Holandská využívalo více cestujících než zastávku Strážní.

Tato skutečnost je jistým kompromisem v dopravní obslužnosti, nicméně vzhledem k ekonomickým mantinelům současné doby skutečně nebylo jiné řešení než ponechat obsluhu zastávky Strážní regionálním autobusům a noční lince N96.

Ráda bych zmínila službu poskytovanou dopravním podnikem obyvatelům Brna starším 70 let a držitelům průkazu ZTP – tou je Seniorbus. Objednat lze na telefonním čísle 731 518 348 v pracovní dny vždy od 7:00 do 15:00.

Vězte, že se kolegové z dopravního podniku snaží v této nelehké době udělat maximum proto, aby byla veřejná doprava kvalitní a dostupná.

Děkuji Vám za pochopení a přeji v novém roce jen to nejlepší.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Zpět