Primátorka měta Brna

chodníky pro chodce

Dobrý den paní Vaňková, koloběžkářů, cyklistů a aut parkujících na chodnících už je přespříliš. Zatímco vyjmenované potkávám denně v onom přílišném množství, strážníků Městské policie toto postihujících není k vidění vůbec. Zvláštní úměra. Chodník je od slova chodit. Chodec je na chodníku parkujícími auty, jedoucími cyklisty a jinými vehiklisty ohrožován či vytlačován do silnice. To samé platí pro stavby, které zaberou chodník bez náhrady – viz Slovákova. K nepochopení Toto permanentní ohrožení pokládám za trestuhodné. I s ohledem k lidem starším, hůře se pohybujícím, ba dokonce dětem Brno není dobrá adresa pro život. Je velice nebezpečné.

Dobrý den,

jsem si dobře vědoma toho, že hustota dopravy je v Brně vysoká. Proto považuji za nezbytně nutné, aby dohled nad dodržováním dopravních předpisů byl intenzivní, a to i kvůli bezpečnosti pěších. Nemálo motoristů bohužel stále staví vlastní prospěch nad ohleduplné chování. Takové jsou i zkušenosti hlídek městské policie, a proto si každodenně všímají také vámi zmíněných dopravních prohřešků a ukládají za to pokuty. Nemohou být samozřejmě v jednu chvíli na všech místech, kde se lidé něčeho takového dopouštějí.

Mohu vás ujistit, že rozhovory, které vedu s vedením městské policie, se pravidelně týkají i dopravní situace. Řečí čísel z loňského roku mohu například doložit, že strážníci uvedené nešvary skutečně potírají. V poslední době v Brně znatelně přibylo jízdních kol a koloběžek, a když nahlédnu do statistik za rok 2021, vidím, že hlídky městské policie rozhodně nejsou nečinné. Přistihly například při jízdě na chodníku bezmála čtyři stovky cyklistů nebo koloběžkářů, další dvě stovky případů se týkaly nerespektování zákazových značek ze strany cyklistů a přibližně sedm desítek zjištěných událostí zahrnovalo jízdu na neosvětleném kole, která může být velmi riziková nejen pro cyklisty, ale i pro další účastníky silničního provozu.

Co se další části Vašeho podnětu týče, u stavebních činností zasahujících do chodníku či vozovky se vždy posuzuje, zda je v jejich blízkosti možné zřídit průchod pro chodce. V případě, že je tato možnost bezpečná a v souladu s předpisy, je chodcům umožněno projít koridorem přímo stavbou. V opačném případě je vždy nalezena obchozí trasa, která je vyznačena dopravním značením. Zároveň bych Vás chtěla ujistit, že je to pro mne důležité, aby měli chodci podmínky v okolí staveb co možná nejvíce komfortní.

Ráda bych apelovala na všechny účastníky provozu, aby byli pozorní a ohleduplní. Díky tomu můžeme předejít mnoha komplikacím.
Přeji Vám klidný zbytek adventních dní.

Markéta Vaňková

Zpět