Kalendář akcí | 2021
I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12

duben 2021  1.-4  5.-11  12.-18  19.-25  26.-30
úterý
13. 04.

12.15 hod. prohlídka stavby a následné slavnostní odhalení sochy sv. Barbory, která bude jakožto patronka důlních staveb a tunelů umístěna u nově vznikající tramvajové trati a tunelu u Univerzitního kampusu Bohunice. Za účasti primátorky M. Vaňkové, náměstka primátorky R. Kerndla a radního P. Kratochvíla, portál tunelu v ulici Netroufalky před FN Brno.
středa
14. 04.

10.00 hod. 142. schůze Rady města Brna. Nová radnice, Rytířský sál.

14.00 hod. zahájení akce Dny elektronové mikroskopie 2021 za účasti primátorky M. Vaňkové a náměstka primátorky T. Koláčného, nám. Svobody.