Životopis

Jméno a příjmení:   JUDr. Markéta Vaňková
Datum narození:   1977

JUDr. Markéta Vaňková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2000), o dva roky později zde získala doktorský titul a od roku 2003, kdy složila advokátní zkoušky, se věnovala ve své advokátní kanceláři zejména občanskému, obchodnímu a správnímu právu.

Již v průběhu studií se zajímala o problematiku obecní samosprávy, následně v rodném Brně vstoupila do veřejného života. Zastupitelkou největší brněnské městské části Brno-střed byla od roku 2002 do roku 2022, ve volebním období 2006–2010 zde byla i členkou rady, následující čtyři roky pak uvolněnou zastupitelkou pro oblast legislativy a životního prostředí. V letech 2006–2010 byla členkou Zastupitelstva města Brna, uspěla také ve volbách v roce 2018, kdy se stala poprvé primátorkou města Brna. V tomto volebním období měla na starosti oblasti financí a rozpočtu, marketingu, cestovního ruchu a zahraničních vztahů, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilního nouzového a obranného plánování a veřejného pořádku.

Ve volbách v roce 2022 získala opětovnou podporu voličů a na ustavujícím zasedání ji zastupitelé dne 20. října 2022 zvolili primátorkou. Pro druhé volební období byly Markétě Vaňkové svěřeny následující agendy: vytváření rozpočtu města, zahraniční vztahy, kultura, vnější a vnitřní kontrolní činnost, civilní nouzové a obranné plánování a veřejný pořádek.

Markéta Vaňková je také předsedkyní správní rady Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje.