Životopis

Jméno a příjmení:   JUDr. Markéta Vaňková
Datum narození:   1977

JUDr. Markéta Vaňková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2000), o dva roky později zde získala doktorský titul a od roku 2003, kdy složila advokátní zkoušky, se věnovala ve své advokátní kanceláři zejména občanskému, obchodnímu a správnímu právu.

Již v průběhu studií se zajímala o problematiku obecní samosprávy, následně v rodném Brně vstoupila do veřejného života. Zastupitelkou největší brněnské městské části Brno-střed je od roku 2002, ve volebním období 2006–2010 zde byla i členkou rady, následující čtyři roky pak uvolněnou zastupitelkou pro oblast legislativy a životního prostředí. V letech 2006–2010 byla členkou Zastupitelstva města Brna, uspěla také ve volbách v roce 2018. Primátorkou města Brna je od 20. listopadu 2018.

Primátorce bylo zastupitelstvem svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti financí a rozpočtu, marketingu, cestovního ruchu a zahraničních vztahů, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilního nouzového a obranného plánování a veřejného pořádku.

Kromě účasti v orgánech městem vlastněných společností, což vyplývá z funkce primátorky, je Markéta Vaňková také předsedkyní správní rady Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje.