Fotogalerie
 | Novější fotografie  | Starší fotografie |

Minidesítka pro ranou péči

Primátorka Markéta Vaňková se zúčastnila menšího závodu při Brněnském půlmaratonu zvaného Minidesítka pro ranou péči. Pořádala ji Společnost pro ranou péči, jejímž účelem je prosazovat a hájit soustavu služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociálního začlenění, a to se zřetelem na včasnou diagnostiku a následnou péči.
Primátorka Markéta Vaňková se zúčastnila menšího závodu při Brněnském půlmaratonu zvaného Minidesítka pro ranou péči. Pořádala ji Společnost pro ranou péči, jejímž účelem je prosazovat a hájit soustavu služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociálního začlenění, a to se zřetelem na včasnou diagnostiku a následnou péči.

Lodním kapitánům začala sezóna

Hladinu přehrady od soboty opět brázdí lodní flotila Dopravního podniku města Brna. Pět parníků se dnes rozjelo po trase Bystrc  Veverská Bítýška podle běžného jízdního řádu. Návštěvníci slavnostního zahájení byli svědky spuštění jedné lodi na hladinu, loď Brno si v přilehlém areálu Lodní dopravy prohlédli dokonce zblízka. Začátek sezóny si nenechaly ujít stovky lidí.
Hladinu přehrady od soboty opět brázdí lodní flotila Dopravního podniku města Brna. Pět parníků se dnes rozjelo po trase Bystrc Veverská Bítýška podle běžného jízdního řádu. Návštěvníci slavnostního zahájení byli svědky spuštění jedné lodi na hladinu, loď Brno si v přilehlém areálu Lodní dopravy prohlédli dokonce zblízka. Začátek sezóny si nenechaly ujít stovky lidí.

Dialog uprostřed Evropy

Společnost Bernarda Bolzana je od roku 1992 významnou platformou intelektuálně-politické diskuze. V devadesátých letech minulého století byla místem, kde se překonávala historicko-politická tabu a reflektovalo soužití Čechů a Němců. Od roku 2005 se konference této společnosti konají v Brně, jejich těžiště se rozšířilo na středoevropský region. Brněnské symposium 2019 mělo za cíl přiblížit rok 1989 a tehdy převládající představy o svobodě a poté si položit otázku, které naděje a sny byly uskutečněny a které se naopak dočkaly zklamání.
Společnost Bernarda Bolzana je od roku 1992 významnou platformou intelektuálně-politické diskuze. V devadesátých letech minulého století byla místem, kde se překonávala historicko-politická tabu a reflektovalo soužití Čechů a Němců. Od roku 2005 se konference této společnosti konají v Brně, jejich těžiště se rozšířilo na středoevropský region. Brněnské symposium 2019 mělo za cíl přiblížit rok 1989 a tehdy převládající představy o svobodě a poté si položit otázku, které naděje a sny byly uskutečněny a které se naopak dočkaly zklamání.

Ples pro Fenix 2019

O víkendu se konal již třetí ročník charitativního Plesu pro Fenix. Akci pořádá ParaCENTRUM Fenix, z. s., které pomáhá lidem po poškození míchy. Cílem plesu je sdružování lidi po poranění míchy, osvěta a popularizace této problematiky a získání prostředků na provoz centra. „Člověk je tvor společenský a na ostatních lidech do jisté míry závislý, což si nejlépe uvědomíme, když se štěstí obrátí zády k nám samotným. Proto si velmi vážím každého, kdo aktivně a nezištně vyhledává příležitosti pomoci a kdo si vzpomene na potřebné, i když jemu samotnému se daří dobře,“ uvedla při akci primátorka M. Vaňková.
O víkendu se konal již třetí ročník charitativního Plesu pro Fenix. Akci pořádá ParaCENTRUM Fenix, z. s., které pomáhá lidem po poškození míchy. Cílem plesu je sdružování lidi po poranění míchy, osvěta a popularizace této problematiky a získání prostředků na provoz centra. „Člověk je tvor společenský a na ostatních lidech do jisté míry závislý, což si nejlépe uvědomíme, když se štěstí obrátí zády k nám samotným. Proto si velmi vážím každého, kdo aktivně a nezištně vyhledává příležitosti pomoci a kdo si vzpomene na potřebné, i když jemu samotnému se daří dobře,“ uvedla při akci primátorka M. Vaňková.

Oslavy 100. výročí založení Gymnázia Elgartova

V konventu Milosrdných bratří na Vídeňské 7 se uskutečnilo slavnostní setkání absolventů, vyučujících, žáků, pozvaných hostů a všech příznivců gymnázia Elgartova. Založení této školy souviselo se zrodem naší státní samostatnosti po 1. svět. válce. V současné době má škola kapacitu 360 žáků ve 12 třídách, což umožňuje, aby ve škole vládla rodinná atmosféra mezi žáky a pedagogy. „Stabilně nadprůměrné výsledky zdejších absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy potvrzují, že je v tom velmi úspěšné. Ostatně ve zdejších lavicích seděly i tak vynikající osobnosti jako režisér František Vláčil, astronom Jiří Grygar či dramatik Arnošt Goldflam a další mistři svých oborů,“ vyzdvihla primátorka Markéta Vaňková.
V konventu Milosrdných bratří na Vídeňské 7 se uskutečnilo slavnostní setkání absolventů, vyučujících, žáků, pozvaných hostů a všech příznivců gymnázia Elgartova. Založení této školy souviselo se zrodem naší státní samostatnosti po 1. svět. válce. V současné době má škola kapacitu 360 žáků ve 12 třídách, což umožňuje, aby ve škole vládla rodinná atmosféra mezi žáky a pedagogy. „Stabilně nadprůměrné výsledky zdejších absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy potvrzují, že je v tom velmi úspěšné. Ostatně ve zdejších lavicích seděly i tak vynikající osobnosti jako režisér František Vláčil, astronom Jiří Grygar či dramatik Arnošt Goldflam a další mistři svých oborů,“ vyzdvihla primátorka Markéta Vaňková.

Setkání se zástupci maďarského ministerstva financí

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 se uskutečnila návštěva zástupců z řídicího orgánu operačních programů regionálního rozvoje z maďarského ministerstva financí. Dvoudenní návštěva proběhla v rámci nástroje Evropské komise, tzv. TAIEX z angl. Technical Assistance and Information Exchange. Cílem bylo načerpání zkušeností o fungování územního nástroje ITI a jeho implementaci v Brněnské metropolitní oblasti. Na programu návštěvy byla také exkurze do Moravan jakožto ukázka neřízené suburbanizace na území Brněnské metropolitní oblasti.
Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 se uskutečnila návštěva zástupců z řídicího orgánu operačních programů regionálního rozvoje z maďarského ministerstva financí. Dvoudenní návštěva proběhla v rámci nástroje Evropské komise, tzv. TAIEX z angl. Technical Assistance and Information Exchange. Cílem bylo načerpání zkušeností o fungování územního nástroje ITI a jeho implementaci v Brněnské metropolitní oblasti. Na programu návštěvy byla také exkurze do Moravan jakožto ukázka neřízené suburbanizace na území Brněnské metropolitní oblasti.

Návštěva Archivu města Brna

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 navštívila brněnská primátorka Markéta Vaňková v doprovodu tajemníka Magistrátu města Brna Pavla Loutockého areál Archivu města Brna na ulici Přední 2 v Černovicích. Prohlédla si prostory archivu, seznámila se s jeho historií, současnými úkoly a jednotlivými činnostmi. Pracovníci archivu ji provedli badatelnou, restaurátorskou dílnou i depozitáři a představili jí i projekt digitalizace archivu. Rovněž byly připraveny ukázky zajímavých archiválií a prezentace rozsáhlé publikační činnosti Archivu města Brna.
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 navštívila brněnská primátorka Markéta Vaňková v doprovodu tajemníka Magistrátu města Brna Pavla Loutockého areál Archivu města Brna na ulici Přední 2 v Černovicích. Prohlédla si prostory archivu, seznámila se s jeho historií, současnými úkoly a jednotlivými činnostmi. Pracovníci archivu ji provedli badatelnou, restaurátorskou dílnou i depozitáři a představili jí i projekt digitalizace archivu. Rovněž byly připraveny ukázky zajímavých archiválií a prezentace rozsáhlé publikační činnosti Archivu města Brna.

Pamětní deska připomíná Jaroslava Kříženeckého

Ve čtvrtek v 15 hodin byla slavnostně odhalena pamětní deska doc. Dr. Ing. Jaroslava Kříženeckého, DrSc., vynikajícího vědce  biologa, genetika, vysokoškolského učitele, organizátora vědecké práce a zastánce vědecké pravdy v totalitních dobách. Autorem zajímavého artefaktu je známý brněnský sochař Jiří Sobotka. Město Brno poskytlo na jeho vytvoření dotaci. Slavnostního odhalení se zúčastnila rovněž primátorka Markéta Vaňková.
Ve čtvrtek v 15 hodin byla slavnostně odhalena pamětní deska doc. Dr. Ing. Jaroslava Kříženeckého, DrSc., vynikajícího vědce biologa, genetika, vysokoškolského učitele, organizátora vědecké práce a zastánce vědecké pravdy v totalitních dobách. Autorem zajímavého artefaktu je známý brněnský sochař Jiří Sobotka. Město Brno poskytlo na jeho vytvoření dotaci. Slavnostního odhalení se zúčastnila rovněž primátorka Markéta Vaňková.

Návštěva firmy Deloitte

Primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková včera navštívila firmu Deloitte, aby se setkala se zástupci této i dalších firem a dalších partnerů města. „Záleží nám na tom, abychom ve spojení s univerzitami, mezinárodními vědeckými centry a při zapojení zahraničních a tuzemských podnikatelů vytvořili ty nejkvalitnější podmínky pro investorskou a obchodní činnost. Vnímáme také, že investoři a obchodníci dnes hledají něco víc než jen prostor pro podnikání. Konkurence měst je velká a rozhodujícím faktorem se může stát i genius loci příslušné lokality,“ konstatovala ve své úvodní řeči primátorka Markéta Vaňková.
Primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková včera navštívila firmu Deloitte, aby se setkala se zástupci této i dalších firem a dalších partnerů města. „Záleží nám na tom, abychom ve spojení s univerzitami, mezinárodními vědeckými centry a při zapojení zahraničních a tuzemských podnikatelů vytvořili ty nejkvalitnější podmínky pro investorskou a obchodní činnost. Vnímáme také, že investoři a obchodníci dnes hledají něco víc než jen prostor pro podnikání. Konkurence měst je velká a rozhodujícím faktorem se může stát i genius loci příslušné lokality,“ konstatovala ve své úvodní řeči primátorka Markéta Vaňková.