Nový dotaz  
 | Vyhledávání | Novější dotazy  | Starší dotazy |

84. Rozestupy v MHD

Martina Bartošová
18.12.2020
Dobrý den paní primátorko, denně jezdím autobusem 49 z Černovické na nádraží a musím konstatovat, že je tam pro koronavirus hotový ráj. Hlava na hlavě, do toho přetopeno... Na můj vkus je to odpoledne enormně vytížená linka, to mám dnes ještě štěstí, že studenti z učiliště Charbulova jsou již doma. ....
Odpověď primátorky: 18.12.2020
Vážená paní Bartošová,
dle informací od Dopravního podniku města Brna přešel od pondělí 14. prosince 2020 i zbytek autobusových linek MHD na jízdní řády pro běžné pracovní dny. Ve špičkách pojedou autobusy linky 49 místo aktuálních 15 minut nově v intervalu 10 minut, což by mělo Vámi popisovaný pro....
 

83. Špatný stav ulic v centru

ing. Tomáš Němec
16.12.2020
Dobrý den, vážená paní primátorko,Nejde si bohužel dlouhodobě nevšimnout velmi špatného stavu některých ulic v centru města.Konkrétně například ul. Mozartovy, částečně ul. Kozí. Ulice byly rekonstruovány někdy na konci 90. let. Práce však byly provedeny zřejmě velmi nekvalitně o čemž svědčí hluboké ....
Odpověď primátorky: 16.12.2020
Dobrý den, pane inženýre,

na konci roku 2019 byl v centrální části města posouzen stav komunikací z hlediska únosnosti. Z důvodu nadměrného zatížení a pohybu vozidel však dochází k porušení a poškozování dlažby, a to na stále únosném podkladu. Na základě výše zmíněného posouzení byla navržena úd....
 

82. Parkovací zóny

Solar Josef
30.11.2020
Dobrý den paní primátorko ,bydlím v parkovací zóně C , kde se platí noční parkování. Nejsou tam žádné parkovací automaty , které v zóně A,B jsou. Zaplatit můžete jen, když máte aplikaci v mobilním telefonu.Mnoho starších spoluobčanů , ani nemá takový telefon , kam by si tuto aplikaci stáhli . ....
Odpověď primátorky: 14.12.2020
Vážený pane Solare,

jak zmiňujete ve svém příspěvku, parkování je v zóně C zpoplatněno pouze v noci v pracovní dny. Jedná se především o oblasti, kde žijí rezidenti a není tu mnoho abonentů. Vzhledem k tomu, že je noční provoz násobně menší než přes den, nejsou zde automaty instalovány. Návštěvn....
 

81. roušky ve městě

Lumír Menšík
30.11.2020
Dobrý den, vím, že je to nejspíš evergreen, ale přesto nejvíce na území m.č. Brno - střed potkávám na ulicích po setmění po 16. hodině nejméně polovinu lidí buď zcela bez roušek nebo jen tak na půl žerdi okolo úst, nos nekrytý vůbec. Policajta, ať už městského nebo státního, ale nikde na ulici není....
Odpověď primátorky: 30.11.2020
Dobrý den, pane Menšíku,

hlídky městské policie se kontrolám věnují po celou dobu, co nařízení na veřejných prostranstvích platí. Strážníci si všímají nechráněných dýchacích cest, popíjení alkoholu na veřejnosti, shlukování, případů, kdy lidé nerespektují omezení pohybu, a při své činnosti věnuj....
 

80. WC na hlavním nádraží Brno

Jiří kratochvíl
07.10.2020
oslal jsem vám 16.8 dotaz a ndoted nemám odpoévěd dle zákona o přístupu k informacím tak neddž to dám ke správnímu soudu na vás tak se zeptám naposledy tu. Kam mám jít po 20 hodině do 8 do rána na wc na hlavním nádraží v Brně když je vše zavřené Do 22 hod. je jediná šance do KFC za nápoj za 40 Kč po....
Odpověď primátorky: 14.12.2020
Vážený pane Kratochvíle,

co se týče veřejných toalet v centru města, většinou jsou spravovány městskou částí Brno-střed. Ta je od začátku loňského roku provozuje zdarma. Jedná se konkrétně o toalety v parku při ulici Rooseveltově, na Malinovského náměstí proti budově Magistrátu města Brna, v Tržn....
 

79. Parkoviště poliklinika Viniční

Jana Čehovská
29.09.2020
Dobrý den paní primátorko, chci Vás informovat a zároveň se Vás zeptat, co s tím Poliklinika Viniční a.s. od 3.3.2020 změnila parkovné na 30,-Kčhod bez možnosti volného vjezdu a výjezdu do pár minut. Tj. i pokud tam někoho vezete a chcete ho bezpečně doprovodit k odborníkovi. Toto otočení hezky zap....
Odpověď primátorky: 29.09.2020
Vážená paní Čehovská,

poliklinika i parkovací plochy, o kterých hovoříte, jsou v soukromém vlastnictví. Je tedy na rozhodnutí vlastníka těchto nemovitostí, jak s nimi bude nakládat, a město mu toto právo nemůže jakkoli upřít. Mrzí mne Vaše negativní zkušenosti, pokud ale evidujete závady na park....
 

78. Parkování

Radek
29.09.2020
Dobrý den,je možné aby někdo začal řešit emaily poslané na kontaktní email služby Na telefonu se nedá dovolat na operátora, je tam pouze robot. Píšu Vám jako primátorce, která měla ve volebním programu, že placené parkování zruší nebo aspoň přiblíží lidem. Nyní je z toho moloch, kde ani nejsou schop....
Odpověď primátorky: 29.09.2020
Dobrý den,

dle informací od kolegů z Kontaktního centra na Zvonařce Vám bylo na e-mail odpovězeno. Pracoviště na Zvonařce odbavuje žádosti a dotazy postupně, a to v co nejkratším možném čase. Během posledních týdnů však pracovníci na tomto místě zažili nebývalý nárůst agendy, který měl za násled....
 

77. Park na ulici Dvorského

Michal
29.09.2020
Dobrý den,rad bych se zeptal z jakého důvodu se při opravě parku na ulici Dvorského budovalo v tomto parku osvětlení. Ani jednou se mi nepodařilo vidět toto osvětlení v provozu a to podotýkám , že bydlím přímo u tohoto parku a kolem chodím poměrně často.Ten samý dotaz mám k novým schodům spojující ....
Odpověď primátorky: 29.09.2020
Dobrý den,

veřejné osvětlení vybudovala v parku při ulici Dvorská městská část Brno-střed v rámci komplexní rekonstrukce tohoto místa. Předtím tam nikdy žádné nebylo. Jeho zřízením Brno-střed reagovalo na potřeby občanů z okolí, osvětlení má vést k větší bezpečnosti chodců a zamezit vandalismu. ....
 

76. Atletická hala

ing. Tomáš Němec
29.09.2020
Dobrý den paní primátorko,Jako bývalého atleta, celoživotního sportovce, ale především Brňáka, mě znepokojuje osud výstavby jednoho ze strategických projektů města Brna - Atletické haly.Vím, že stavba byla na 2 měsíce pozastavena a že mi asi odpovíte, že stavba bude stát více než se předpokládalo, ž....
Odpověď primátorky: 29.09.2020
Vážený pane inženýre,

cena tohoto strategického projektu je odhadována na zhruba 800 milionů korun. Od počátku bylo jasné, že bude nutné, aby vedle města halu spolufinancovali také další partneři. Máme přislíbenou investici 100 milionů korun od Jihomoravského kraje, což je ale zatím stále nedosta....
 

75. povinné roušky

Uživatel MHD
21.09.2020
Jak dlouho ještě budou ve vozidlech MHD beztrestně moci být porušována jednoznačně stanovená pravidla pro nošení roušek V každém voze na kterékoli lince je vždy nejméně jeden, ale obvykle více než jeden, lhostejno zda ženský či mužský, chlapecký či dívčí, nos NAD rouškou namísto POD ní, případně odk....
Odpověď primátorky: 21.09.2020
Dobrý den,

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se ukládá nosit ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorách budov a v prostředcích MHD, plní především preventivní charakter. Je na nás všech, abychom byli svědomití a chránili zdraví své a také svého okolí.

Co se týče Vašeho podně....
 
 | Vyhledávání | Novější dotazy  | Starší dotazy |