Nový dotaz  
 | Vyhledávání | Novější dotazy  | Starší dotazy |

65. Cizinci

Miroslav Černý
06.08.2020
Dnešního dne jsem obdržel E-mail, že 7. 7. 2020 Vedení Brna schválilo arabštinu na úřadech. Hledal jsem to na Vašich stránkách, ale nic jsem nenašel. Ptám se Vás, zda je to pravda, nebo Hoax. Děkuji za odpověď.....
Odpověď primátorky: 06.08.2020
Vážený pane Černý,

děkuji Vám za příspěvek, ve kterém zmiňujete zprávu o schválení arabského jazyka na úřadě. Ráda bych na něj zareagovala a upozornila na fakt, že přeposlaná zpráva záměrně zkresluje fakta a snaží se vyvolat paniku. Jde o hoax, který koluje po internetu přibližně od roku 2018.
D....
 

64. Rozkopané Brno

J. Zajíc
06.08.2020
Vážená paní primátorko, předvolební kampaň ODS a Vaše osobně, byla založena na slibech. Slibovali jste toho mnoho, ale především zlepšení situace při opravách silnic a ulic v Brně všichni jsme viděli a stále si pamatujeme to video, ve kterém jste kritizovali předchozí vedení města. Bohužel, jak už t....
Odpověď primátorky: 06.08.2020
Dobrý den, pane Zajíci,

doprava je jednou z hlavních oblastí, kterou se vedení města intenzivně zabývá. Naším cílem je provádět a koordinovat stavby tak, aby co nejméně zasáhly do života lidí bydlících v jejich okolí i řidičů. Nicméně se vždy musí počítat s určitým omezením, které práce stavbařů....
 

63. roušky v MHD

Na.raný Dopravní Bůh
13.07.2020
Kdy konečně začnete Vaše krizové nařízení také po uživatelích městské přepravy důsledně vymáhat Čím blíž je tušený termín konce roušek na obličeji v MHD, tím více se v MHD vyskytují cestující, kteří tento požadavek na krytí dýchacích cest nijak nerespektují zcela bez roušky nebo musí zrovna konzumov....
Odpověď primátorky: 13.07.2020
Dobrý den,

nejprve Vás požádám o elementární slušnost v projevu. Co se týče povinnosti nošení roušek, hlídky městských strážníků si po celou dobu mimořádných opatření se zvýšeným zřetelem všímaly přestupních uzlů. Kromě preventivní činnosti v ulicích se zabývaly i desítkami případů, kdy lidé nem....
 

62. Veřejné tabořiště u hlavního nádraží

Martina Kaderková
13.07.2020
Dobrý den paní primátorko,v poslední době využívá tábořiště v opraveném parčíku u hlavního nádraží u konečné trolejbusu 31 a 33 čím dál víc táborníků. Nemohli by jste jim tam prosím vybudovat zázemí, aby jsme ráno, když procházíme parčíkem na další spoj do zaměstnání nešli přes odpadky. A záchodek b....
Odpověď primátorky: 13.07.2020
Dobrý den, paní Kaderková,
na prostory Vámi zmiňované trolejbusové točny se strážníci městské policie zaměřují velmi intenzivně, stejně jako na oblast kolem autobusového nádraží před hotelem Grand. Směřují sem plánované i namátkové kontroly a míří tudy i obchůzkové trasy. Jen od začátku března se s....
 

61. Koronavirus

Marek Kasal
25.06.2020
Dobrý den,proč zaměstnanci magistrátu po chodbách budov chodí bez roušek, když je to stále povinné Děkuji....
Odpověď primátorky: 25.06.2020
Vážený pane Kasale,

dle přijatých vládních opatření stále trvá povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech magistrátu. Na chodbách či v místech, kde přichází zaměstnanec do styku s veřejností, je potřeba zakrývat ústa a nos. Zaměstnanci magistrátu na toto byli opětovně upozorněni i s faktem,....
 

60. dopr.

dobise
25.06.2020
Zdravím, kdy se vrátí normál. jízd. řády v MHD Děcka již do škol DÁVNO CHODÍ dÍKY Z A odpověĎ....
Odpověď primátorky: 25.06.2020
Dobrý den,

městskou hromadnou dopravu aktuálně využívá přibližně 50 procent cestujících oproti běžnému stavu. Z toho důvodu je provoz veden podle jízdních řádů pro prázdniny, ale s posílením vybraných linek tam, kde je to potřeba (například na tramvajových linkách 1, 8 nebo 12, konkrétněji to pop....
 

59. Nové nádraží

Jiří Zlámal
25.06.2020
Vážená paní primátorko,doporučuji Vaší pozornosti článek na webu zdopravy.cz, kde je referováno o soutěži na nové nádraží - zkuste prosím věnovat čas přečtení komentářů. Myslím, ve shodě s většinou diskutujících, že setrvávání na odsunu nádraží někam quotdo kopřivquot je tou pravou brzdou rozvoje Br....
Odpověď primátorky: 25.06.2020
Vážený pane Zlámale,

současný stav brněnského hlavního nádraží i tratí do něj zapojených neodpovídá moderním standardům, kapacitně je na hraně únosnosti a neumožňuje rozvoj železniční dopravy. Z tohoto důvodu byla zpracována studie proveditelnosti, která posuzovala tři možné varianty dalšího výv....
 

58. osvobození Brna

antonin skara
20.05.2020
Dobrý den paní Primátorko,chci se dotázat, z jakého důvodu nebylo možné uskutečnit oficielní položení věnce... kytice - u památníku Rudoarmějce na Moravském náměstí v rámci 75. výročí osvobození města Brna.Projížděl jsem několikrát kolem tohoto místa a kromě ojedinělých povadlých stébel květin zde ....
Odpověď primátorky: 20.05.2020
Vážený pane Škáro,

Vámi zmiňované významné výročí jsem uctila 26. dubna na Ústředním hřbitově. Následně jsme si připomněli 8. května i výročí konce 2. světové války v Kounicových kolejích, kde se v dobách druhé světové války děly zavrženíhodné činy. V tomto místě útlaku jsme s dalšími představit....
 

57. Pomáháme si 2020

Romana Vaculíková
20.05.2020
Vážená paní primátorko,dle stránek www.pomahamesi2020.cz je Brno sponzorem tohoto projektu a vytipovává osoby, které obdrží oběd zdarma. Chtěla bych se zeptat, na jakou částku je uzavřena sponzorská smlouva a na základě jakých kritérií Brno vybírá příjemce obědů.Děkuji.R. Vaculíková....
Odpověď primátorky: 20.05.2020
Dobrý den, paní Vaculíková,

o nabídce iniciativy www.pomahámesi2020.cz jsme od začátku informovali prostřednictvím brněnské informační Linky pomoci 800 140 800. Rozvoz obědů funguje od poloviny března, kdy iniciátoři sami vybírali potřebné osoby. Poté bylo k těmto osobám na základě konkrétnějšíh....
 

56. Vystava Vojtova

Dominika Pospisil
12.05.2020
Vazena pani Vankova,Od roku 2018 jsou soustavne porusovana pravidla tykajici dnu nedele a svatky kdy ma byt na stavbe klid. Soustavne upozornuji, ze jsou tyto pravidla porusovana a hluk je pravidlene ve statni svatky i v nedeli Odbor vystavby nezaridil zadna opratreni ani postih pro firmu, ktera sta....
Odpověď primátorky: 12.05.2020
Dobrý den, paní Pospíšil,

zabývala jsem se Vaším podnětem týkajícím se stavby na ulici Vojtova, jejímž investorem je město Brno. Na základě informací od Bytového odboru Magistrátu města Brna, který má výstavbu na starosti, jsem zjistila následující. Výstavba je prováděna dle zadávací dokumentace....
 
 | Vyhledávání | Novější dotazy  | Starší dotazy |