Nový dotaz  
 | Vyhledávání | Novější dotazy  | Starší dotazy |

133. Bezpečnost v Brně

Jana Novotná
03.06.2022
Dobrý den paní primátorko, již podruhé během měsíce zažili moji synové - studenti VŠ - oni nebo jejich spolužáci na Malinovském náměstí nečekané napadení v nočních hodinách. Nikdy předtím se nic takového nedělo a nyní bez upozornění došlo k těmto útokům. Píši proto, že to nemusí vždy končit „jen“ zl....
Odpověď primátorky: 03.06.2022
Vážená paní Novotná,

mnohokrát děkuji za Váš podnět. Vaše negativní zkušenosti z poslední doby mě mrzí. Mohu Vás ujistit, že bezpečnost ve městě je jednou z mých priorit. Hlídky městské policie proto kontrolují střed Brna velmi intenzivně. Jen cílených kontrol zde za poslední měsíc strážníci prov....
 

132. Expo v Dubaji

Monika Heczková
10.05.2022
Dobrý den, paní primátorko, jak se Vám a Vašim kolegům líbilo na Expo v Dubaji Jak dlouho jste tam vlastně byla a co jste si přivezla Zdravím, Monika....
Odpověď primátorky: 10.05.2022
Dobrý den, paní Heczková,

osobně jsem se světové výstavy EXPO v Dubaji nezúčastnila. Reprezentaci Brna zajistili zástupci vedení města a magistrátu. V českém pavilonu společně se zástupci Jihomoravského kraje prezentovali společnou expozici Micro & Macro. Ta měla za cíl zvýšit povědomí o Brn....
 

131. modré zony

Jaromír Kohoutek
19.04.2022
Dobrý den, paní primátorko, z Brněnské drbny jsem se dozvěděl, že bude od dubna do některých ulic v Žabovřeskách doplněno modré značení, protože místní zde nemohou zaparkovat, díky autům těch, kteří se zde chtějí vyhnout poplatku za parkování. Jedná se o ulice Eliášova, Kameníčkova, Sirotkova. Chtěl....
Odpověď primátorky: 19.04.2022
Vážený pane inženýre,

kolegové z Odboru dopravy technické parametry ulice Matzenauerovy prověřovali. Za současného stavu, kdy komunikace nesplňuje šířkové požadavky, zde bohužel nelze vyznačit legální parkovací stání. Na příští rok je naplánována rekonstrukce této komunikace. V rámci koordinace....
 

130. Ekologie

Jaromír Krystl
11.04.2022
Paní primátorko, proč se kácí ve městě zdravé stromy? V Králově Poli se jich pokácelo mnoho od roku 2008, a teď se řežou i na nábřeží řeky Svratky mezi ulicí Křídlovickou a Renneskou. Mezi zábradlím na nábřeží k Dopravním podnikům byl ponechán strom a zábradlí bylo přerušeno. Tak se chovali předchoz....
Odpověď primátorky: 11.04.2022
Dobrý den, pane Krystle,

péči o stromy ve veřejném prostoru provádí městská příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna nebo úřady městských částí, případně další správci (např. na státních pozemcích Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Snahou všech je dopřát stromům takovou pé....
 

129. Úklid města

Hana Šimková
11.04.2022
Vážená paní primátorko, snažně Vás prosím, zda byste mohla věnovat trochu Vašeho drahocenného času řešení průběžného úklidu města ať už městem nebo městskými částmi. Např. jen ulice Merhautova poslední blokové čištění říjen 2021, křižovatka Jugoslávská, Bubeníčkova. Stará Osada nebo ulice Cejl a oko....
Odpověď primátorky: 11.04.2022
Dobrý den, paní Šimková,

na úvod své zprávy bych ráda podotkla, že úklid veřejných prostranství mají na starosti jednotlivé městské části. Ty také zajišťují na svém území blokové čištění, jehož hlavním cílem je snížení prašnosti. Čištění se od listopadu do března neprovádí, protože je potřebná t....
 

128. Přemístění rudoarmějce z Moravského náměstí

Petr Novotný
21.03.2022
Vážená paní primátorko, zdvořile Vás žádám o zvážení, zdali právě nyní nenazrál čas na přemístění totalitní sochy okupačního rudoarmějce z Moravského náměstí na Ústřední hřbitov. Současná armáda Ruské federace je jen přejmenovanou rudou armádou, která nyní útočí na Ukrajinu a mj. krvavě obsadila v r....
Odpověď primátorky: 21.03.2022
Vážený pane Novotný,

pomník Rudé armády od Vincence Makovského, Bohuslava Fuchse a Antonína Kuriala je nemovitou kulturní památkou. Nelze s ní tedy manipulovat pouze na základě rozhodnutí městské rady.
Nejdříve by změna umístění musela být schválena pravděpodobně Komisí pro kulturu, poté Radou....
 

127. Brněnské investice

Pavel Jurčík
03.03.2022
Na dlouhodobý nešvar v Brně, kterým je neustálé odsouvání zahajování investičních akcí v Brně, jsem si už bohužel musel zvyknout. Posledním příkladem je již minimálně pětkrát odložené zahájení rekonstrukce Moravského nám., abychom se v únoru dočetli, že vlastně ještě nebylo ani vypsáno výběrové říze....
Odpověď primátorky: 03.03.2022
Dobrý den, pane Jurčíku,

každá investiční akce s sebou přináší různá úskalí při jejich plánování, majetkoprávních vypořádáních nebo povolovacích procesech. Naší snahou je, aby každá z nich byla co nejkvalitněji připravena na samotnou realizaci. Někdy se však vyskytnou potíže, které nelze předvíd....
 

126. Finální dokončení ÚAN Zvonařka

Martin Trbušek
22.02.2022
Dobrý den paní primátorko, chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá s úpravou komunikací bezprostředně navazujících na autobusové nádraží Zvonařka. Při dokončení rekonstrukce na začátku roku 2021, která nádraží jistě výrazně pomohla, jste uvedla pro média, že přibližně za rok bude provedena úprava navazu....
Odpověď primátorky: 22.02.2022
Dobrý den, pane Trbušku,

v současné době je zpracován návrh projektové dokumentace na dokončení úprav komunikací v okolí autobusového nádraží Zvonařka, nicméně je potřeba ji aktualizovat a dopracovat. Tyto práce jsou již zahájeny.

Bohužel jsme se dostali do časového skluzu, a to především z d....
 

125. DPS

Suchanová Hana
14.02.2022
Vážená paní primátorko. Bydlím v domě DPS Pompova a chtěla jsem jít z 1. patra do přízemí protože nemohu chodit, je tam volný byt, ale na příslušném odd. mi bylo řečeno, že to nejde. Například město Velké Meziříčí běžně povoluje výměny bytů v DPS. Proč to v Brně nejde?
Děkuji za odpověď.
Suchanová....
Odpověď primátorky: 14.02.2022
Vážená paní Suchanová,

s Vaší prosbou jsem se obrátila na kolegy z Bytového odboru Magistrátu města Brna. Níže Vám předávám jejich vysvětlení a návrh na další postup. Pokud chce jakýkoli občan žádat o pronájem jiného obecního bytu, je nutno postupovat dle schváleného dokumentu Pravidla pronájmu ....
 

124. Parkování

Karel Koblasa
09.02.2022
Dobrý den paní primátorko, chci se zeptat jak dlouho se budeme ještě nacházet v bezvýchodné situaci s placením pokut za parkování . Po vzniku modrých zón v Žabovřeskách, kdy jako rezident po příjezdu ze zaměstnání ve 22,30 nemám šanci v celé oblasti regulérně zaparkovat a opakovaně nejen já dostávám....
Odpověď primátorky: 09.02.2022
Dobrý den, pane Koblaso,

z Vašeho příspěvku bohužel nejsem schopna rozpoznat, v jaké konkrétní oblasti bydlíte. Jako v každém větším městě je i v Brně těžké zaparkovat ve večerních hodinách, a to především v lokalitách, kde převažuje bydlení. Z tohoto důvodu je v mnoha zónách, i v Žabovřeskách,....
 
 | Vyhledávání | Novější dotazy  | Starší dotazy |