Nový dotaz  
 | Vyhledávání | Novější dotazy  | Starší dotazy |

107. Protialkoholní záchytná stanice a zákaz pobytu

Petr
02.08.2021
Dobrý den paní primátorko, měl bych dva dotazy, první se týká protialkoholní záchytné stanice na ulici Húskova v Brně. Zde bych se chtěl optat, zdali vám připadá dostačující kapacita 11 ne 13 lůžek pro celý brněný kraj dostačující. Zda se neuvažuje v součinnosti se zřizovatelem, tj. JMK o rozšíření ....
Odpověď primátorky: 02.08.2021
Dobrý den,

provozovateli protialkoholních záchytných stanic jsou kraje. Ty tuto službu zajišťují v závislosti na podmínkách v daném území. V Jihomoravském kraji provozuje toto zařízení Psychiatrická nemocnice Brno, a to na základě smlouvy o zajištění činnosti záchytné stanice s Jihomoravským kra....
 

106. Návrh na zavedení nových obecně závazných vyhlášek

Petr
02.08.2021
Dobrý den paní primátorko, chtěl bych se optat, zdali uvažujete o zavedení nových obecně závazných vyhlášek, které by se týkaly níže uvedeného. 1 vyhláška, která by zakazovala koupání v kašnách např. Parnas, Janáčkovou divadlo, Moravské náměstí, atd.. 2 vyhláška, která by zakazovala lezení po sochác....
Odpověď primátorky: 02.08.2021
Dobrý den,

děkuji Vám za Váš podnět. Ve věci vydávání obecně závazných vyhlášek musejí města dostát zákonu o obcích (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128), který určuje, co regulovat lze a co ne. K Vašemu prvnímu návrhu lze říci následující. Správci daných vodních prvků (například městská čá....
 

105. Bezohlední cyklisté a koloběžkáři v centru města

Radek
02.08.2021
Dobrý den, chtěl bych si postěžovat na bezohledné cyklisty a koloběžkáře v centru města a okolí Hlavní nádraží, Nádražní, Benešova, Dornych, Hybešova,......., kteří naprosto bezohledně jezdí po chodníku a ohrožují bezpečnost chodců. Když je okřiknete, tak jsou ještě drzí a někteří i vulgární. Chtěl ....
Odpověď primátorky: 02.08.2021
Dobrý den,

v posledních měsících sledujeme větší koncentraci uživatelů sdílených koloběžek a kol v ulicích Brna, která je spojena se vzrůstajícím zájmem lidí o tento druh městské dopravy. Je to dáno i příchodem několika provozovatelů těchto služeb do města. Vedení Brna se s nimi snaží najít shod....
 

104. Parkování

Eliška
01.07.2021
Dobrý den, opět všechna parkovací místa na Zelném trhu obsazují po celý den trhovci. Když byly trhy zavřené, s parkováním téměř nebyl problém. Je tu 5 vyhrazených míst pro zásobování s možností stání pouze 30, nebo 60 minut. Ale jejich dodávky tu opět stojí celý den, a to na místech pro rezidenty, k....
Odpověď primátorky: 01.07.2021
Dobrý den,

jak již bylo zmíněno v předešlé odpovědi, vjezd do historického centra města kontroluje město pomocí kamerového systému. Oprávnění k parkování u automobilů stojících v lokalitách, kde je zavedené rezidentní parkování, prověřuje pravidelně monitorovací vůz. Ten jezdí v určených lokalit....
 

103. Teplárny

Pavel Havlíček
14.06.2021
Dobrý den, zajímalo by mě proč Teplárny města Brna, kde je město Brno jediným akcionářem společnosti, vyhazují za ,,Hlavní partnerství v hokejovém klubu Kometa“. Případně jestli máte k dispozici informace, kolik takové partnerství přinese potencionálních nových zákazníků, tedy vrátí tuto investici. ....
Odpověď primátorky: 14.06.2021
Dobrý den, pane Havlíčku,

akciová společnost Teplárny Brno dlouhodobě v rámci své sponzoringové strategie podporuje mj. sport dětí a mládeže v Brně. Podpora Komety míří hlavně do jejich mládežnických oddílů. Záměrem Tepláren Brno je využít partnerství s hokejovým klubem také pro obchodní aktivit....
 

102. Šalinkarta

Anna Zapletalová
04.06.2021
Dobrý den, chtěla bych poprosit o vyjádření k následujícímu když si student starší 18 let potřebuje v Brně vyřídit tramvajenku - předplatní slevu na jízdné - není DPMB umožněn jiný doklad o studiu, než ISIC karta, kterou je potřeba kvůli tomuto zakoupit za 350,- Kč na kalendářní rok, ač ji třeba dot....
Odpověď primátorky: 04.06.2021
Vážená paní Zapletalová,

konzultovala jsem Váš podnět jak s Dopravním podnikem města Brna, tak s Odborem dopravy Magistrátu města Brna. Rozumím Vašemu rozhořčení, ale pokusím se Vám nastínit situaci z pohledu města jako provozovatele veřejné dopravy (skrze městskou akciovou společnost Dopravní po....
 

101. Poděkování za tmu

Ing. Miroslav Hruška
15.04.2021
Dobrý den, vážená paní primátorko, děkuji Vám za skvělý nápad v podobě zhasnutí Brno. Sice je jasné, že to bylo dost extrémní, ale ten pohled z balkonu stál za to. Věřím, že obyvatelé Ořešína možná měli velice nevšední pohled na Brno v té chvíli, stejně jako teoreticky návštěvník rozhledny na Babím ....
Odpověď primátorky: 15.04.2021
Dobrý den, pane Hruško,

v noci z 9. na 10. dubna 2021 došlo na přibližně 3 hodiny prostřednictvím městské společnosti Technické sítě Brno k vypnutí veřejného a slavnostního osvětlení ve městě. Během této doby bylo provedeno letecké snímkování města, díky kterému magistrátní Odbor životního prost....
 

100. pohotovost o víkendu

J.Sedláčková
09.04.2021
Paní Primátorko, zajímalo by mě, jak postupovat při zhoršení zdravotního stavu - od pátku odpoledne a o víkendu u 100 kg nechodícího člověka, když se nejedná o život ohrožující stav - na volání záchranky 155. Vypomáhám 75 letému pánovi, bydlí sám, nechodí. V pátek odpoledne začaly mu při močení tak ....
Odpověď primátorky: 09.04.2021
Vážená paní Sedláčková,

Váš dotaz se týká činnosti Zdravotnické záchranné služby JMK, kterou zřizuje Jihomoravský kraj. Obrátila jsem se s Vaším podnětem na představitele záchranné služby a zde Vám posílám jejich vyjádření.

„Pokud dojde ke změně zdravotního stavu pacienta, pak je důležitým k....
 

99. Srdce z kamínků

Mgr.Pavlína Pindiaková
16.03.2021
Vážená paní primátorko, obracím se na Vás s prosbou. Pracuji jako učitelka na ZŠ Merhautova a na naší škole vznikla iniciativa Srdce z kamínků - poděkování a vyjádření obdivu a úcty ke všem složkám IZS. Rádi bychom namalovali na chodník na Dominikánském náměstí velké srdce, napsali dvě slova Díky Vá....
Odpověď primátorky: 16.03.2021
Vážená paní magistro,

děkuji, že jste mě v této věci kontaktovala. Dle informací od mé asistentky bude akce nakonec (po domluvě s městskou částí Brno-střed) probíhat na Zelném trhu.

Kdybyste v budoucnu zvažovala akci na náměstí ve správě města, neváhejte se na mne (případně někoho z magistrát....
 

98. Telefonování v Mhd

Ladislav Odehnal
16.03.2021
Dobrý den paní primátorko. Není nic horšího v době pandemie, než cestující v MHD, který má roušku pod bradou a dlouhé minuty řve do telefonu. Nebo ji má (popř.respirátor) a řve taky. Například v Rakousku se v některých městech nesmí v MHD telefonovat vůbec, i když nebyla pandemie. Třeba Graz nebo Wi....
Odpověď primátorky: 16.03.2021
Vážený pane Odehnale,

jsme si vědomi, že naši rakouští sousedé na základě hromadících se stížností od cestujících přistoupili k vyhlášce o omezení používání mobilních telefonů v rámci veřejné dopravy. Situaci jsem prověřila u Dopravního podniku města Brna a na Váš podnět bude samozřejmě odpovězen....
 
 | Vyhledávání | Novější dotazy  | Starší dotazy |