Nový dotaz  

64. Rozkopané Brno

Autor: J. Zajíc
Datum zveřejnění: 06.08.2020
Vážená paní primátorko, předvolební kampaň ODS a Vaše osobně, byla založena na slibech. Slibovali jste toho mnoho, ale především zlepšení situace při opravách silnic a ulic v Brně všichni jsme viděli a stále si pamatujeme to video, ve kterém jste kritizovali předchozí vedení města. Bohužel, jak už to Brně trvá více než deset let, vedení města se mění, rozkopané Brno zůstává. A je to spíše horší, než lepší. Proč to, co jinde ve světě trvá týdny, v Brně trvá měsíce a roky Děkuji. J. Zajíc
Odpověď primátorky: 06.08.2020
Dobrý den, pane Zajíci,

doprava je jednou z hlavních oblastí, kterou se vedení města intenzivně zabývá. Naším cílem je provádět a koordinovat stavby tak, aby co nejméně zasáhly do života lidí bydlících v jejich okolí i řidičů. Nicméně se vždy musí počítat s určitým omezením, které práce stavbařů doprovází.

V loňském roce jsme zřídili pozici koordinátora oprav a uzavírek, který dopravní omezení eviduje a snaží se o jejich sladění. Také dává investorům limity, ve kterých mohou provádět na silnicích práce. U některých staveb, především krajských a státních, však nelze direktivně nařizovat jejich průběh a plánování. S dotčenými institucemi ale komunikujeme a předáváme si informace. Co se týče pokračování velkých dopravních projektů, jako je Tramvaj Plotní, podařilo se o rok urychlit otevření ulice Dornych tak, aby zde byl usnadněn provoz mezi jižní a centrální částí města. S tímto strategickým projektem však souvisí další navazující opravy na křižovatce s ulicí Úzkou, kde se opravuje téměř 100 let stará kanalizace. Vzhledem ke stáří této infrastruktury je rozumnější, když se opraví v rámci tohoto projektu v letních měsících, kdy je doprava obvykle méně intenzivní. Předejdeme takto situaci, kdy by se na opravené ulici muselo za několik let znovu kopat.
Při plánování budoucích rekonstrukcí ulic dáváme větší důraz na zkrácení doby, po kterou jsou práce vykonávány. Například u připravované akce na ulici Lesnická se podařilo vysoutěžit zhotovitele, který ulici opraví za jeden rok místo původních dvou let. Tyto kompletní rekonstrukce ulic, při kterých jsou opraveny všechny inženýrské sítě, jsou pro chod města nezbytné. Na mnoha místech v Brně jsou kanalizace a vodovody v havarijním stavu a mnohdy jejich stáří přesahuje jedno staletí. Naší snahou je s předstihem informovat občany o plánovaných omezeních a opravách, aby se na to mohli připravit. Ráda bych tímto poděkovala všem za trpělivost a pochopení.

Přeji Vám hezký zbytek dne.

Markéta Vaňková