Nový dotaz  

62. Veřejné tabořiště u hlavního nádraží

Autor: Martina Kaderková
Datum zveřejnění: 13.07.2020
Dobrý den paní primátorko,v poslední době využívá tábořiště v opraveném parčíku u hlavního nádraží u konečné trolejbusu 31 a 33 čím dál víc táborníků. Nemohli by jste jim tam prosím vybudovat zázemí, aby jsme ráno, když procházíme parčíkem na další spoj do zaměstnání nešli přes odpadky. A záchodek by se taky hodil. Mejdany se tam konají často. Proč se tato situace neřeší Je to doopravdy hodně nepříjemné mezi ožralými bezdomovci chodit ráno do práce a odpoledne z práce, kdy mají obsazené schody u hotelu Grand, a obtěžují. děkuji Vám za odpověď, Martina Kaderková
Odpověď primátorky: 13.07.2020
Dobrý den, paní Kaderková,
na prostory Vámi zmiňované trolejbusové točny se strážníci městské policie zaměřují velmi intenzivně, stejně jako na oblast kolem autobusového nádraží před hotelem Grand. Směřují sem plánované i namátkové kontroly a míří tudy i obchůzkové trasy. Jen od začátku března se strážníci v Benešově ulici zabývali více než osmdesáti případy. Výraznou většinu z nich tvoří znečišťování prostranství, neoprávněné popíjení alkoholu nebo i mezilidské konflikty. Některé případy byly předány i Policii ČR s podezřením na trestný čin.

Do dohledu v této ulici městská policie výrazně zapojuje i kamerový systém, aby se podobným situacím předcházelo. Nicméně vzhledem k tomu, že byl zrušen institut zákazu pobytu, problémoví lidé se sem vracejí a strážníci musejí tyto situace řešit znovu a znovu. Zákonné možnosti jsou omezené a na některé z těchto lidí postihy neplatí.

Zároveň Vás chci ujistit, že město Brno s lidmi bez domova dlouhodobě systematicky pracuje. Nad rámec dosavadních sociálních služeb jsme během letošního jara zprovoznili tři kontaktní centra (na Vlhké, židenická kasárna a nonstop centrum u Anthroposu), která se zaměřila na tuto skupinu obyvatel. Prvotní motivací bylo vytvořit pro ně zázemí v době koronavirové epidemie. Fungování se osvědčilo, a proto chceme i nadále zajistit provoz dvou zařízení ze tří. Na Vlhké se se sociální prací pokračuje nejméně do konce tohoto roku. Centrum v židenických kasárnách by mělo fungovat až do roku 2022. V obou se poskytují poradenské služby, klienti se zde mohou osprchovat, vyměnit oblečení. Cílem je tyto občany zaktivizovat a poskytnout jim místo pro trávení času mimo centrum města Brna.

Co se týče komplexního řešení bezdomovectví, město Brno spolupracuje s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity a připravuje materiál, který bude v horizontu dvou měsíců předložen do příslušných komisí a volených orgánů města.

Přeji Vám hezký zbytek dne.

Markéta Vaňková