Nový dotaz  

49. Strategické projekty

Autor: Radim Kizlink
Datum zveřejnění: 08.04.2020
Vážená paní primátorko, na webových stránkách města Brna se čtenář dozvídá o mnoha strategických projektech, plánovaných na jeho území. Zcela vážně se ptám, zda má veřejnost tato sdělení považovat za humorné retro, typické pro moravskou metropoli Realita je totiž horší, než jsme se odvažovali domyslet atletická hala - pozastaveno, Janáčkovo kulturní centrum - pozastaveno, multifunkční hala - pozastaveno. U JKC na stránkách Brna dokonce hrdě svítí termín jeho dokončení rok 2020. Jde-li o pouhou taškařici s občany, dobrá. Pokud ne, zkuste se učit u jiných měst. Například Ostrava může být dobrou inspirací, jak řídit a především realizovat veřejnosti představené a schválené projekty. Někdy je mi Brna a vtipů o něm líto, ale.....A někdy je na místě změnit vedení.....RK
Odpověď primátorky: 08.04.2020
Vážený pane Kizlinku,

realizace takto velkých projektů je nesnadným úkolem, do něhož vstupuje celá řada vlivů, které mohou celý záměr zbrzdit. Termíny dokončení uváděné na webu města je nutné proto brát jako předpokládané, nikoli závazné. Příprava těchto projektů trvá řadu let a často je obtížné dopředu předvídat všechny možné okolnosti a určit termín co nejpřesněji. Projekty atletické haly i multifunkční haly zatím stále pokračují a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o pozastavení. Práce na jejich přípravě rovněž pokračují. S ohledem na financování takto velkých projektů je ale obtížné předvídat jejich budoucí vývoj, a to i vzhledem k aktuální situaci týkající se pandemie nového koronaviru.
Výstavbu Janáčkova kulturního centra zdržela žaloba autorů původního architektonického návrhu koncertního sálu. Po dlouhých jednáních se nám podařilo dojít ke smírnému řešení a stáhnutí žaloby. V současné době probíhá stavební řízení k vydání stavebního povolení. Údaj na webu města skutečně nebyl aktualizován, v současné době se předpokládá termín dokončení v roce 2023. V tuto chvíli by informace na webu měly být již aktuální.

S pozdravem

Markéta Vaňková