Nový dotaz  

50. Rekonstrukce stezky na levém břehu brněnské prehrady

Autor: Ales Malasek
Datum zveřejnění: 08.04.2020
Dobry den pani primátorko, rad bych touto cestou vyjádřil nesouhlas s rekonstrukci části stezky na brněnské přehradě za necelých 18mil korun. httpwww.brnotoday.czpesi-trasa-zouvalka-na-prehrade-bude-diky-rekonstrukci-bezpecnejsi žijí v blízkém okolí a Jedna se o jednu z nejhezčích části brněnské přehrady. Jsem toho názoru ze by se měl tento úsek ponechat v přírodním duchu tak jak je max s přídanym zábradlím. Daleko větší smysl má řešit stezku na druhem břehu z kozi horky k hradu veveri která je vzhledem k provozu daleko nebezpečnější pro pesi i cyklisty. Rad bych věděl kdo řeší detaily této akce a prosím o zaslání kontaktu děkuji s pozdravem
Odpověď primátorky: 08.04.2020
Dobrý den, pane Malášku,

hlavním cílem Vámi zmiňované rekonstrukce je zlepšení stavu tohoto úseku stezky, který je zvlášť pro starší lidi a rodiny s dětmi značně nebezpečný. Technické řešení stavby nepřinese do lokality žádné negativní vlivy na životní prostředí. Smlouva o dílo zavazuje zhotovitele rekonstrukce k citlivému chování v této unikátní krajině. Provedenými úpravami dojde ke zlepšení průchodnosti trasy a zvýšení bezpečnosti pohybu pěších.
Co se týče druhého břehu, na základě memoranda mezi městem Brnem a Jihomoravským krajem zpracovává kraj dokumentaci pro územní řízení na rekonstrukci komunikace vedoucí k hradu Veveří, a to včetně cyklostezky. Pokud budete chtít znát podrobnější informace k rekonstrukci stezky, obraťte se prosím na pana inženýra Michala Fraňka (franek.michal@kr-jihomoravsky.cz).

S pozdravem

Markéta Vaňková