Nový dotaz  

28. Nečinnost OUPR

Autor: Aleš
Datum zveřejnění: 08.08.2019
Dobrý den paní primátorko,Píši Vám ohledně nečinnosti odboru územního plánování a rozvoje města Brna.Začátkem ledna 2019 jsem si zde podal žádost o vydání stanoviska na stavbu, na území města Brna, jedná se o 2. podlažní RD, kde v okolí již tyto RD stojí, nic velkého. Na stránkách města Brna jsem si zjistil, že toto vyřízení trvá 1 měsíc, pří složitostech 2 měsíce. Zaradoval jsem se a začal vyřizovat další věci, vyklízet a bourat původní babiččinu chatu, zařizovat hypotéku, zajišťovat stavební firmu. Bohužel koncem dubna jsem prozřel po návštěvě úřadu, kde mi sdělili, že jsou požadavky zahlceni, a že si ještě 2 měsíce počkám. Počkal jsem tedy 2 měsíce a na začátku července jsem se na úřad opět vydal. Paní mi bylo sděleno že tentokrát si počkám 2-3 měsíce. Ptám se tedy, jestli je normální aby tuto věc úřad řešil 9 měsíců Chápu že je OUPR je přetížený ale pokud se nemýlím tato povinnost je od 1.ledna 2018, tudíž rok a půl se nezavedli žádné opatření, aby nevznikaly velké prostoje..
Odpověď primátorky: 08.08.2019
Dobrý den,
novela stavebního zákona, která vešla v platnost v lednu roku 2018, zasáhla do činnosti odboru velmi negativně, a to v podobě zavedení závazných stanovisek. Ty zásadně přetížily kapacity mnoha úřadů územního plánování, a způsobily tak značné prodlevy při vyřizování této agendy.
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna již v předstihu před novelou zpracoval organizační změnu, kterou samospráva města Brna zvýšila o 4 počet funkčních míst na referátu vydávajícím závazná stanoviska posuzující pozemní stavby, následně v roce 2018 o další 2 funkční místa a konečně v roce 2019 o další 4 funkční místa. Počet zaměstnanců vykonávajících tuto agendu stoupl z původních 6 v roce 2017 na 16 v roce 2019.
I přes tato opatření se doposud nedaří všechna funkční místa obsadit, a to i vzhledem k faktu, že je velký nedostatek kvalifikovaných lidí, kteří by splňovali požadavky dané zákonem.
Od poloviny prosince 2018 pracuje na odboru 11 zaměstnanců. Na základě výběrových řízení by mělo dojít k obsazení dalších dvou funkčních míst, tj. k 1. 9. 2019 by celkový počet zaměstnanců vykonávajících tuto agendu dosáhl 13.
Velkým problémem je často nekompletní dokumentace, kterou musíme vracet k doplnění. Dalším častým problémem je snaha o vytěžení pozemků v jednotlivých plochách nad rámec závazných regulativů stanovených v územněplánovací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že většinou žadatel nechce záporné stanovisko, dochází k opakovaným konzultacím nad záměry, dalším přepracováním žádostí a následným opětovným posouzením. To vše způsobuje další a další prodlužování doby vypracování stanovisek.
Snahou vedení města je stabilizace poměrů na pracovišti, postupné obsazení všech volných míst a zajištění rychlejšího vydávání závazných stanovisek. Na závěr dodám, že do funkce nové vedoucí OÚPR byla od 1. října 2019 jmenována Pavla Pannová, která má z této oblasti bohaté zkušenosti.
Vážený pane, děkuji Vám za trpělivost, kterou projevujete při čekání na závazné stanovisko. Přeji Vám jen to nejlepší.