Nový dotaz  

130. Ekologie

Autor: Jaromír Krystl
Datum zveřejnění: 11.04.2022
Paní primátorko, proč se kácí ve městě zdravé stromy? V Králově Poli se jich pokácelo mnoho od roku 2008, a teď se řežou i na nábřeží řeky Svratky mezi ulicí Křídlovickou a Renneskou. Mezi zábradlím na nábřeží k Dopravním podnikům byl ponechán strom a zábradlí bylo přerušeno. Tak se chovali předchozí generace. Vzrostlý, zdravý strom na břehu řeky by měl mít možnost růst dále.
Odpověď primátorky: 11.04.2022
Dobrý den, pane Krystle,

péči o stromy ve veřejném prostoru provádí městská příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna nebo úřady městských částí, případně další správci (např. na státních pozemcích Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Snahou všech je dopřát stromům takovou péči, aby se jim v městském prostředí dařilo a prospívaly. Situace je však komplikována probíhající změnou klimatu, která se v naší oblasti projevuje velkými výkyvy v počasí, suchem nebo naopak extrémními lijáky, mírnějšími zimami apod. Na tento fakt reagují i stromy, které rostou v městském, a tedy pro ně velmi náročném prostředí. Pokud je strom nezdravý, neprospívá, je nutné ho asanovat, a to i z bezpečnostního hlediska. Za každý pokácený strom je však snaha vysadit jiný. Zde již odborníci reagují na aktuální podmínky a vybírají pro sadbu odolnější typy stromů. Také se mění technologie výsadby, kdy se kolem mladého stromku vytvářejí výsadbové jámy, aby měl prostor pro kořenový systém. V poslední době se provádějí například i injektáže půdy, což je provzdušnění půdního horizontu s aplikací hydrogelu. To je látka s krystalky, které dokážou absorbovat i stokrát více vody a udrží ji tak delší dobu v půdě.

Dalším významným faktorem, kvůli kterému jsou stromy káceny, jsou nutné stavební práce. Například při rekonstrukcích vodovodů a kanalizace jsou často inženýrské sítě v takové poloze, které znemožňují ponechání původních stromů na jejich místě. Přesto je snahou jich zachovat co nejvíce a kácení přichází na řadu jen v odůvodněných případech.

Ve svém příspěvku zmiňujete kácení u řeky Svratky. Ráda bych Vám osvětlila důvody, proč se tomu tak děje. Na Poříčí probíhá výstavba protipovodňových opatření, která mají za cíl ochránit centrum Brna před povodní. Vysoké nábřežní zdi, které jsou v této lokalitě, bohužel nestačí na zvládnutí stoleté vody. Proto chceme koryto rozšířit, zvýšit jeho kapacitu a ochránit tak přilehlou zástavbu. Přibudou také široké bermy – vyzvednuté části koryta určené k častějším rozlivům povodní. Oproti současnému stavu se nábřeží dostane blíže hladině a po většinu roku bude sloužit pro rekreaci a odpočinek. Stromy zde vyrostly na uměle vybudovaných zvýšených březích a kamenných stěnách. Ve chvíli, kdy budou stavbaři snižovat břehy, odvážet tuny zeminy a výrazně měnit profil řeky, nebylo by možné tyto stromy zachránit. Během přípravy celého projektu musel každý jeden strom projít odborník, arborista. V místech, kde je to možné, proto zůstává každý zdravý strom. Minulý rok byly během přípravy projektu už některé zdravé stromy přesazeny a město Brno průběžně jedná o úpravách projektu a ponechání stromů dalších. S projektem se však váže i následná obnova zeleně a výsadba stromů. Do konce roku 2023 bude ve městě Brně vysazeno celkem 1 772 nových stromů, přímo v místě stavby jich bude 603 a stanou se tak součástí nových nábřežních parků. Druhy nových stromů budou z naprosté většiny domácí. Vybrány jsou tak, aby co nejlépe odolávaly případným nepříznivým podmínkám městského prostředí, rychle se ujmuly a začaly co nejdříve kladně ovlivňovat své okolí.

Přeji Vám hezký zbytek dne,

Markéta Vaňková