Nový dotaz  

125. DPS

Autor: Suchanová Hana
Datum zveřejnění: 14.02.2022
Vážená paní primátorko. Bydlím v domě DPS Pompova a chtěla jsem jít z 1. patra do přízemí protože nemohu chodit, je tam volný byt, ale na příslušném odd. mi bylo řečeno, že to nejde. Například město Velké Meziříčí běžně povoluje výměny bytů v DPS. Proč to v Brně nejde?
Děkuji za odpověď.
Suchanová Hana

Odpověď primátorky: 14.02.2022
Vážená paní Suchanová,

s Vaší prosbou jsem se obrátila na kolegy z Bytového odboru Magistrátu města Brna. Níže Vám předávám jejich vysvětlení a návrh na další postup. Pokud chce jakýkoli občan žádat o pronájem jiného obecního bytu, je nutno postupovat dle schváleného dokumentu Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. Je potřeba mimo jiné doložit relevantní důvody, proč nájemci stávající byt nevyhovuje (zdravotní, sociální nebo jiné důvody). Žadatel o byt je pak posuzován spolu s ostatními žadateli dle kritérií schválených Radou města Brna a je zařazen do pořadníku, který schvaluje rovněž Rada města Brna. V mimořádných odůvodněných případech může Rada města Brna rozhodnout o pronájmu bytu mimo zmiňovaná pravidla.

Vzhledem k tomu, že byt, o jehož pronájem jste projevila zájem, byl nyní odmítnut žadatelem z pořadníku, je možné, abyste o jeho pronájem prostřednictvím Bytového odboru MMB požádala, a to s odůvodněním, proč je pro Vás stávající byt nevyhovující. Doporučuji Vám obrátit se přímo na vedoucí Bytového odboru MMB, JUDr. Ivu Marešovou, e-mail: maresova.iva@brno.cz. Bytový odbor předloží následně Vaši žádost Radě města Brna k posouzení.

S přáním pěkného dne

Markéta Vaňková