Nový dotaz  

118. Hrazení parkovného

Autor: Adolf Růžička
Datum zveřejnění: 15.12.2021
Dobrý den paní primátorko, prosím o vysvětlení k hrazení rezidenčního parkovného. Bydlím na Úvoze a tři roky hradím rezidenční parkovné s tím, že mám i povolení parkovat ve vnitrobloku, které bylo dva roky zdarma. Dne 25.10. 2021, když jsem hradil novou platbu na rezidenční parkování, jsem se dověděl , že musím uhradit i částku 200,- Kč za parkování ve vnitrobloku, což jsem učinil. Dnes mi přišla Výzva k uhrazení pokuty ve výši 500,- Kč, že jsem 30. 9. parkoval ve vnitrobloku neoprávněně. Kontaktoval jsem ODSČ a snažil se to vysvětlit, bylo mi řečeno že buď to uhradím, nebo napsat vyjádření do správního řízení, pokuta však může být vyšší. Dále mi paní uvedla, že k 30. 6. 2021 to magistrát změnil. Nevím, kde jsem měl tuto vaši změnu získat. Lze i vše vysvětlit, že ze strany MP šlo o záměr častějších kontrol v uplynulých dnech, protože v minulosti tak nečinili. Děkuji za Váš čas při čtení mého e-mailu i za odpověď. Růžička Adolf
Odpověď primátorky: 15.12.2021
Dobrý den, pane Růžičko,

městská část Brno-střed společně s magistrátem dlouhodobě řešily otázku parkování a vjezdu do vnitrobloků. Tato problematika se však nedá spojovat ani regulovat stejně jako rezidentní parkování, jelikož se většinou nejedná o místní komunikace a rezidentní parkování může být dle zákona o pozemních komunikacích zavedeno pouze na místních komunikacích. Vjezd do většiny vnitrobloků (např. na ulici Křídlovické nebo Nádvorní) byl dříve regulován dopravní značkou zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhu. Bohužel to řidiči často nerespektovali. Následně parkování ve vnitroblocích mnohdy využívali i řidiči, kteří se tím vyhýbali parkování v oblastech rezidentního parkování. Tím pádem také nehradili parkovné.

Na základě vzájemné dohody nastala od 14. června 2021 změna, kdy bylo do vybraných vnitrobloků v MČ Brno-střed a k jejich vjezdu nainstalováno dopravní značení, které upozorňuje na nutnost mít vyřízené vjezdové oprávnění. Opatření bylo s časovým předstihem komunikováno ze strany městské části a také pomocí kampaně parkovanivbrne.cz (letáky, web, Facebook).

Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že kontroloři i Odbor dopravněsprávních činností postupují správně. Doufám, že jsem Vám danou problematiku osvětlila.

S pozdravem

Markéta Vaňková