Nový dotaz  

115. Doprava - chybějící cykloinfrastruktura

Autor: Jiří Valach
Datum zveřejnění: 20.09.2021
Dobrý den, v Brně existuje již nekonečně dlouhý spor mezi chodci, cyklisty a řidiči. Cyklisti utíkají z frekventovaných pro ně nebezpečných silnic na chodníky, kde na druhou stranu ohrožují chodce. Je to problém v celém Brně, přitom Brno má podíl dopravy kolem 2 % pomocí kol, koloběžek apod., a to i přesto, že zde chybí jakákoliv komplexní infrastruktura, která by měla dopravně větší význam. Přitom alokace financí v Brně je pro cyklodopravu přibližně 0,06 z finančních zdrojů pro dopravu. V posledních letech se situace nijak nelepší. Co se týká bezpečnosti chodců a cyklistů v Brně, tak Brno je znovu na úplném chvostu. Proto bych se chtěl zeptat jestli v těchto oblastech chystáte doopravdy nějakou systémovou změnu. Například alokace zdrojů, které budou sloužit na nové pracovní pozice pro řešení cyklodopravy, bezpečnosti, a nebo projektů samotných. Protože přesně toto jsou závěry analýzy oddělení dat, analýz a evaluací magistrátu města Brna. Děkuji za odpověď, Jiří Valach.
Odpověď primátorky: 20.09.2021
Dobrý den,

cyklistická doprava nebyla dlouhodobě koncepčně řešená, a z tohoto důvodu v Brně chybí ucelená síť cyklostezek. Vnímáme to jako jeden z úkolů, který je potřeba řešit. Proto jsme přijali několik opatření s cílem podpořit tento způsob dopravy.

Z aktuálně řešených opatření bych ráda vyzdvihla stavbu podjezdu v místě křížení cyklostezky a čtyřproudové silnice na Hladíkově. Ta začne na přelomu září a října a hotová by měla být nejpozději na jaře příštího roku. Projekt se řešil dlouhá léta a provázely ho neustálé komplikace. V letošním roce se nám konečně podařilo tento letitý problém vyřešit: město získalo všechny potřebné dokumenty, máme vysoutěženého dodavatele, který navíc bude o téměř dva miliony levnější, než kolik předpokládala zadávací dokumentace. Vybraná společnost podjezd postaví za 13,5 milionu korun. Vše se navíc uskuteční bez větších dopravních omezení v lokalitě.

Kolegové z Odboru dopravy se zabývají i dalšími záměry, díky kterým by měly vzniknout v Brně páteřní cyklotrasy. V dubnu letošního roku Rada města Brna schválila čtveřici investičních záměrů, které počítají s vybudováním stezky pro pěší a cyklisty propojující ulice Olomoucká a Nezamyslova, cyklostezky v úseku od podjezdu pod ulicí Ostravskou po napojení na Holzovu, další propojující ulice Pod Sídlištěm a Bělohorskou a také s úpravou stávající komunikace a stavbou cyklostezky na Holzově. Dále začíná projekční činnost na vytvoření cyklostezky a podjezdu pod ulicí Kaštanovou nebo na vyřešení problematických úseků na cyklostezce z Králova Pole do Řečkovic.

Zároveň se připravují opatření zaváděná pomocí dopravního značení, kterými se snažíme spojit jednotlivé cyklotrasy. Je to například ulice Křižíkova. Bohužel při projednávání těchto záměrů se často setkáváme s požadavky dalších zainteresovaných a výsledek je vždy záležitostí kompromisu mezi těmito požadavky. Cyklodopravu se zároveň snažíme řešit i v plánech na rekonstrukci důležitých ulic. S cykloopatřením se počítá při rekonstrukci ulice Veveří v úseku Konečného náměstí – Šumavská nebo například na ulicích Štefánikova a Křenová.

Kromě dopravní infrastruktury se snažíme o budování cykloinfrastruktury doplňkové, kam patří například stojany na kola.

Přesné statistiky o počtu kilometrů jednotlivých cykloopatření, počtu stojanů a aktuální data o počtu cyklistů v ulicích najdete na webu https://brnoinmotion.cz/cyklodoprava/.

S pozdravem

Markéta Vaňková