Nový dotaz  

107. Protialkoholní záchytná stanice a zákaz pobytu

Autor: Petr
Datum zveřejnění: 02.08.2021
Dobrý den paní primátorko, měl bych dva dotazy, první se týká protialkoholní záchytné stanice na ulici Húskova v Brně. Zde bych se chtěl optat, zdali vám připadá dostačující kapacita 11 ne 13 lůžek pro celý brněný kraj dostačující. Zda se neuvažuje v součinnosti se zřizovatelem, tj. JMK o rozšíření a hlavně zmodernizování záchytky za účasti města, tak, aby bylo možné všechny případně většinu agresivních opilců odklidit z ulice a občané se tak mohli cítit bezpečně v Brně a nezatěžovaly se tak např. nemocnice, když je záchytka plná. Druhý dotaz směřuji v obecné rovině na znovuzavedení správního trestu zákaz pobytu, který měl možnost ukládat správní orgán závadovým osobám, které se dlouhodobě a opakovaně dopuštěly protiprávního jednání v obci. Toto byl jediný a účinný nástroj v potlačování drobné kriminality. Ano, je to otázkou vlády, ale je možné se s dalšímy starosty a primátory spojit a pokusit se to navrhnout a lobovat za tuto věc Děkuji za odpověď.
Odpověď primátorky: 02.08.2021
Dobrý den,

provozovateli protialkoholních záchytných stanic jsou kraje. Ty tuto službu zajišťují v závislosti na podmínkách v daném území. V Jihomoravském kraji provozuje toto zařízení Psychiatrická nemocnice Brno, a to na základě smlouvy o zajištění činnosti záchytné stanice s Jihomoravským krajem. Proto prosím směřujte své dotazy na tyto instituce. V případě, že by se chystalo rozšíření nebo modernizace zařízení, mohou se obrátit na město Brno s žádostí o součinnost. Tu by následně museli projednat brněnští zastupitelé.

V další části zprávy zmiňujete trest zákazu pobytu, který dříve mohly uložit obecní úřady v přestupkovém řízení. Od toho se upustilo především kvůli názorům na možnou protiústavnost a také problematičnost praktického využití tohoto trestu. V této chvíli má právo uložit zákaz pobytu pouze soud, a to v rámci trestního práva. Mám za to, že se drobná kriminalita dá potlačovat jinými způsoby – přítomností strážníků v ulicích, budováním kamerového dohledového systému na frekventovaných místech, vzděláváním napříč generacemi, preventivními programy, efektivně mířenou sociální prací, součinností strážníků s veřejností a nastavením rozumných pravidel ve společnosti.

S pozdravem

Markéta Vaňková