Nový dotaz  

106. Návrh na zavedení nových obecně závazných vyhlášek

Autor: Petr
Datum zveřejnění: 02.08.2021
Dobrý den paní primátorko, chtěl bych se optat, zdali uvažujete o zavedení nových obecně závazných vyhlášek, které by se týkaly níže uvedeného. 1 vyhláška, která by zakazovala koupání v kašnách např. Parnas, Janáčkovou divadlo, Moravské náměstí, atd.. 2 vyhláška, která by zakazovala lezení po sochách a obdobných památkách Parnas, Jošt, ap.3 vyhláška, která by zakazovala sedění na schodech ve vybraných problémových místech schody vedle eskalátorů do Tesca na ulici Dornych a na Benešove vedle hotelu Grand. Na těchto schodech sedávají závadové osoby bezdomovci, drogově závislí, atd. a je problém zde bezpečně projít. Cílem těchto vyhlášek je zamezení ničení majetku, prevence kriminality, ztížit narušování veřejného pořádku a dát do rukou strážníků a policistů malý nástroj v podobě těchto vyhlášek, aby mohli konat, tak, jak jim zákon ukládá. Děkuji za odpověď.
Odpověď primátorky: 02.08.2021
Dobrý den,

děkuji Vám za Váš podnět. Ve věci vydávání obecně závazných vyhlášek musejí města dostát zákonu o obcích (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128), který určuje, co regulovat lze a co ne. K Vašemu prvnímu návrhu lze říci následující. Správci daných vodních prvků (například městská část Brno-střed nebo Veřejná zeleň města Brna) mohou volit různé způsoby ochrany a dostupnosti kašen. Například v prostoru před Janáčkovým divadlem platí již druhým rokem návštěvnický řád, který zakazuje koupání ve fontáně. K osvěžení zde mohou sloužit vodní trysky na piazzettě. Pokud dochází k porušování řádu, mohou se lidé obracet na správce parku. Ten je následně kompetentní danou situaci řešit.

Musíme si také uvědomit, že poškozování majetku, ať jsou to kašny, sochy nebo další okrasné prvky ve veřejném prostoru (ať jsou ve vlastnictví kohokoli), není přípustné. V některých životních situacích musíme volit cestu rozumnosti. Pokud jsme svědkem zjevného úmyslu poškodit majetek, obrátíme se na městskou nebo státní policii. Některé prvky ve veřejném prostoru jsou určeny k užívání veřejnosti (ze své podstaty slouží k sezení nebo k jiným účelům) a plošná regulace by tak pozbývala smyslu. Brněnští strážníci tyto záležitosti samozřejmě preventivně kontrolují a reagují také na podněty občanů, kteří na to upozorňují.

Co se týče posledního návrhu, v této věci mám opět za to, že se zde nenaplňují předpoklady pro vytvoření vyhlášky, které jsou uváděny v zákonu o obcích. Pouhé sezení na schodech nemusí ohrožovat bezpečnost, zdraví či majetek. K této věci máme také k dispozici nález Ústavního soudu, který podobné vyhlášky v jiných městech zrušil. Najdete jej zde: https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-casti-obecne-zavazne-vyhlasky-statutarniho-mesta-mostu-zakazujici-sezeni-na-stavebnich-castech-a-predmetech-ktere-k-tomu-nejsou-urceny-tzv-sedaci-vyhlaska.

Ještě jednou Vám děkuji za Váš zájem o dění ve městě a přeji Vám pěkný zbytek dne.

Markéta Vaňková