Nový dotaz  

102. Šalinkarta

Autor: Anna Zapletalová
Datum zveřejnění: 04.06.2021
Dobrý den, chtěla bych poprosit o vyjádření k následujícímu když si student starší 18 let potřebuje v Brně vyřídit tramvajenku - předplatní slevu na jízdné - není DPMB umožněn jiný doklad o studiu, než ISIC karta, kterou je potřeba kvůli tomuto zakoupit za 350,- Kč na kalendářní rok, ač ji třeba dotyčný nechce a jinak nevyužije....Přijde mi to smutné a nešťastně zvolené, nutit své zákazníky k této koupi a tím pádem přihrávat v podstatě zakázky soukromé firmě, která tuto kartu v České republice provozuje. Jiná města, včetně třeba pražského DPP, umožňují i jiné doklady, které studium žáka-studenta potvrzují, třeba v papírové formě, kterou škola potvrdí....my u nás v Brně bohužel ne....děkuji předem za Vaše vyjádření, protože Brno je v této firmě jediným akcionářem a mělo by o tomto vědět a svých občanů se v této věci zastat.
Odpověď primátorky: 04.06.2021
Vážená paní Zapletalová,

konzultovala jsem Váš podnět jak s Dopravním podnikem města Brna, tak s Odborem dopravy Magistrátu města Brna. Rozumím Vašemu rozhořčení, ale pokusím se Vám nastínit situaci z pohledu města jako provozovatele veřejné dopravy (skrze městskou akciovou společnost Dopravní podnik města Brna).
Dopravní podnik má v plánu v letošním roce zcela přestoupit na elektronické předplatní jízdenky a přestat prodávat ty papírové. Zatím se tímto způsobem od ledna 2021 distribuují studentské předplatní jízdenky. Jak jejich pořízení, tak zřízení a ověření uživatelského účtu probíhá online. To snižuje administrativu, je to pohodlnější v tom, že se lidé nemusejí podřizovat otevíracím hodinám DPMB, nemusejí čekat ve frontách (které byly zvláště na začátku školního a akademického roku vždy enormní) a – což je v dnešní době velice důležité – nemusí vůbec přijít do fyzického kontaktu s dalšími lidmi a podstupovat tak případné riziko nákazy covid-19.
Co se týče digitalizace a online systému, patří náš Dopravní podnik ke špičce v rámci České republiky, je inspirací i pro zahraniční města (mám informace například o několika slovenských, která by se od něj v tomto ohledu chtěla učit) a troufám si tvrdit, že to v posledních měsících, obzvlášť v době kulminující pandemie na začátku tohoto roku, řada lidí ocenila. I prostřednictvím našeho úřadu jsme vyzývali občany, aby osobně vyřizovali jen nejnutnější úřední záležitosti, a pokud to jde, aby využívali vzdálených možností řešení. Uplynulý rok a půl znovu potvrdil, jak nezbytně nutné je zrychlit systém digitalizace státní správy, že je potřeba otevřít otázku distančního způsobu voleb apod.
Abych se ovšem vrátila k jádru Vaší otázky: vzhledem k tomu, že veškerá agenda týkající se studentských předplatních jízdenek byla převedena do online režimu, probíhá tímto způsobem – tedy online – i ověřování studentského statusu kupujících. K tomu jsou připojeny brněnské vysoké školy a byly k tomu přizvány také školy střední, s nimiž jednání dále probíhají nebo probíhat budou, protože zatím o propojení neprojevily aktivní zájem. Dalším způsobem, jak se tedy může student prokázat online, je za pomoci ISIC karty, která je vybavená jedinečným kódem a nelze ji zfalšovat a používat pro více osob či na více období, než pro které byla originálně vydána.
S touto praktikou s velmi nepříjemnými ekonomickými dopady jsme se totiž celá léta potýkali. Zatímco studentskou slevu poskytnutou dopravcem provozujícím linkovou nebo železniční dopravu kompenzuje tomuto dopravci stát, městská hromadná doprava je z toho vyňata. Na její provozování město každoročně vynakládá nemalé prostředky a zároveň ještě kompenzuje poskytnuté slevy. Navzdory tomu se snažíme podmínky nastavit tak, aby byly ceny pro občany maximálně přívětivé, některé skupiny osvobozujeme od placení zcela (děti, senioři), jiným poskytujeme slevu – sem spadají právě studenti. V době, kdy svůj status potvrzovali pouze papírovou formou, ale docházelo k poměrně masivnímu kopírování, úpravám a podobným nedovoleným úkonům, vlivem kterých Dopravní podnik (a následně tedy i město) přicházel ročně o statisíce korun. K dalším problémům patřilo, že lidé, kteří o status studenta přišli, využívali dál zakoupenou studentskou předplatní jízdenku, mnohdy bez vědomí toho, že tak činit nesmí. Díky online ověřování je nyní status studenta pravidelně ve frekvenci jednou týdně prověřován, tudíž ať už úmyslné, nebo i neúmyslné zneužívání slev je tímto eliminováno. Dopravní podnik tedy v tomto ohledu zaujímá roli řádného hospodáře, k čemuž nás jako obec – jeho akcionáře – ostatně zavazuje i zákon o obcích.
Vážená paní Zapletalová, jsem ráda, že DPMB našel řešení, které odpovídá 21. století, a nemuseli jsme jít například cestou plošného zvyšování cen jízdného. Pevně doufám, že budou jednání se středními školami úspěšná a že i v rodičích v tomto najdeme podporu. Věřím, že přistoupení středních škol po vzoru univerzit do systému online ověření je pro všechny zúčastněné strany nejvýhodnějším řešením.
Děkuji za pochopení.
S úctou

Markéta Vaňková