Nový dotaz  

101. Poděkování za tmu

Autor: Ing. Miroslav Hruška
Datum zveřejnění: 15.04.2021
Dobrý den, vážená paní primátorko, děkuji Vám za skvělý nápad v podobě zhasnutí Brno. Sice je jasné, že to bylo dost extrémní, ale ten pohled z balkonu stál za to. Věřím, že obyvatelé Ořešína možná měli velice nevšední pohled na Brno v té chvíli, stejně jako teoreticky návštěvník rozhledny na Babím lomu, případně i obyvatelé Útěchova pravděpodobně přišli o zář Brna, která je běžně viditelná. Kéž by v návaznosti na tento monitoring bylo veřejné osvětlení typu „koule“, které je v Brně na mnoha místech stále, dříve nahrazené. Držím Vám palce. Ing. Miroslav Hruška
Odpověď primátorky: 15.04.2021
Dobrý den, pane Hruško,

v noci z 9. na 10. dubna 2021 došlo na přibližně 3 hodiny prostřednictvím městské společnosti Technické sítě Brno k vypnutí veřejného a slavnostního osvětlení ve městě. Během této doby bylo provedeno letecké snímkování města, díky kterému magistrátní Odbor životního prostředí získá ortofotomapu nočního Brna. Z ní bude moci určit významné zdroje světelného znečištění (reklamy, parkoviště, nasvícení budov apod.). Výsledky by mohly sloužit pro případné stanovení standardů užívaní světelných prvků nebo jiné formy regulace. Využili jsme tak poslední dny nouzového stavu, kdy byl omezen pohyb obyvatel v nočních hodinách. Ve standardních podmínkách by to nejspíš nebylo možné.

Závěrem bych ráda dodala, že veřejné osvětlení ve správě Technických sítí Brno prochází dlouhodobou rekonstrukcí, kdy jsou nevhodné lampy nahrazovány modernějšími a k životnímu prostředí přívětivějšími typy. Ty vydávají tzv. teplé a méně zářivé světlo, které nezpůsobuje přesvícení, jako to vidíme u jiných zdrojů záření s modrým spektrem světla. Město Brno má také schválené standardy pro veřejné osvětlení, které přesně definují vlastnosti nových instalovaných svítidel. Jednou z podmínek je jejich takřka nulová horní svítivost. Lampy typu koule jsou nahrazovány postupně v rámci obnovy a oprav veřejného osvětlení. Výhodou nových lamp veřejného osvětlení je také to, že u nich lze upravovat intenzitu vydávaného světla.

Děkuji Vám, pane Hruško, za příspěvek a přeji Vám hezký zbytek dne.

S pozdravem

Markéta vaňková