Nový dotaz  

92. Bezdomovci a psi

Autor: Hana Mičková
Datum zveřejnění: 18.02.2021
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat proč vám vadí Velká cena a psi a neřešíte bezdomovce, kteří našemu městu opravdu dělají tu pravou vizitku. Oni mohou dělat ostudu a nepořádek, není to trochu nefér?
Odpověď primátorky: 18.02.2021
Dobrý den, paní Mičková,

nejdříve bych ráda zareagovala na otázku pořádání MotoGP. Naším cílem bylo závody v Brně zachovat, nicméně přes veškerou snahu se to nepodařilo. Podmínky, které nám byly kladeny, byly bohužel pro pořadatele, jímž je Spolek pro GP ČR Brno, neakceptovatelné. Především jde o finanční stránku věci, kdy od počátku požadujeme větší zapojení státu. Ten z výběru daní získává z této sportovní akce nejvíce. Za současného nevýhodného nastavení se Spolek pro GP ČR Brno rozhodl závody neuspořádat.

K dalšímu podnětu týkajícímu se sociální práce s lidmi bez domova Vám mohu říci následující. Magistrátní zaměstnanci z Oddělení sociálních kurátorů se touto problematikou zabývají denně a poskytují lidem bez domova pomoc. Zároveň spolupracují s Diecézní charitou, Armádou spásy, Společností Podané ruce, Centrem duševního zdraví nebo křesťanskými organizacemi. Sociální kurátoři a sociální pracovníci aktivně vyhledávají klienty, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Vykonávají sociální šetření, navštěvují a oslovují klienty v centru města, v chatkách i squatech, kde jim nabízejí sociální poradenství a pomoc.

Další poskytované služby spojené s činností sociálních kurátorů (především zprostředkování azylového ubytování a možnosti přespat v některém ze zařízení) najdete na webu města: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-4-namestka-primatorky/odbor-socialni-pece/oddeleni-socialni-kuratori/.
V souvislostí s pandemií koronaviru jsme na jaře ve spolupráci s neziskovými organizacemi zřídili tři denní centra (na Vlhké, v židenických kasárnách a u Anthroposu – poslední jmenované už ukončilo činnost). Cílem bylo vytvořit pro tuto skupinu lidí místo, kde se mohou nejen najíst / dostat oblečení, ale hlavně provést základní hygienu, dostat / vyměnit si roušku, konzultovat svůj zdravotní stav. Na Vlhké a v židenických kasárnách jsou centra dále v provozu, jejich služby využívá přes sto klientů denně. Fungují zdarma. Zdravotní stav lidí bez domova je tu důkladně monitorován, v případě potřeby jsou klienti testováni antigenními nebo PCR testy.

Pro případ nařízené karantény má město připraveno prostory na Železniční, kde by se člověk bez domova mohl na tuto přechodnou dobu nařízené karantény ubytovat. Pro osoby se zjištěnou nákazou covid-19 (které zároveň nepotřebují nemocniční péči) slouží oddělené prostory v židenických kasárnách.

Někteří lidé však odmítají jakoukoliv pomoc, a to z různých důvodů (psychické onemocnění, závislost na alkoholu či na drogách, nedůvěra ve státní instituce). V těchto případech se mnohdy stahují na přestupní uzly ve městě. Bohužel se pak stává, že porušují vládní nařízení nebo městské vyhlášky. V návaznosti na to jsou zde posíleny hlídky městské policie.

Co se týče psů, věřte, že je mám ráda, stejně jako ostatní zvířata.

Přeji Vám hezký zbytek dne.

Markéta Vaňková