Nový dotaz  

90. Pozemky u Jihlavské

Autor: Šimon Kuhla
Datum zveřejnění: 27.01.2021
Dobrý den, paní primátorko, na úřední desce Starého Lískovce je uvedeno, že dochází ke změně koridoru pro vrtulníky záchranky. V zákresu jsou uvedeny výškové body nějakého „projektu“, kterému se koridor zřejmě vyhýbá. Jedná se o soukromé pozemky. Koridor se tak přesouvá nad městské pozemky. Celá lokalita byla historicky počítána pro výškovou zástavbu. Jak je možné, že město v lokalitě pro výškovou zástavbu nechá přesunou stávající koridor ze soukromých pozemků nad městské pozemky. Tím přece město omezí své vlastní pozemky Jste si jisti, že jednáte s péčí dobrého hospodáře. To o tom nikdo neví? Město není účastníkem procesu změny?
Odpověď primátorky: 27.01.2021
Vážený pane Kuhlo,
Úřad pro civilní letectví (ÚCL) reagoval na podnět Fakultní nemocnice Brno týkající se zřízení ochranného pásma heliportu Brno – Bohunice 12. ÚCL v rámci projednání této záležitosti oslovil dotčené orgány, mezi nimiž byl i Magistrát města Brna, konkrétně se jednalo o Odbor územního plánování a rozvoje. Magistrát se prostřednictvím tohoto odboru k danému záměru opakovaně vyjádřil.
K samotnému návrhu ÚCL na zřízení ochranného pásma pro heliport FN Brno ve Vámi zmiňované trase podalo statutární město dvě námitky, v nichž vyjádřilo svůj nesouhlas. V odůvodnění magistrát poukazoval i na fakt obsažený ve Vašem příspěvku. Tím je vedení koridoru nad pozemky, které jsou ve vlastnictví města a jsou v platném územním plánu určeny k zástavbě. Následně ÚCL námitky přezkoumal, nicméně jim nevyhověl.
Veškerý popis situace, znění opatření obecné povahy i výše zmiňované námitky města najdete v dokumentu na Vámi uvedené úřední desce.
Závěrem bych chtěla dodat, že se město Brno touto problematikou důkladně zabývalo a vykonalo kroky k tomu, aby byl koridor veden alternativní trasou. I přes to, že ÚCL tyto požadavky nezohlednil, není záměr výstavby na výše zmíněných pozemcích města ohrožen.

Děkuji za Vaši angažovanost.

S přáním všeho nejlepšího

Markéta Vaňková