Nový dotaz  

88. Parkování a bydlení v centru

Autor: Petr Fiala
Datum zveřejnění: 20.01.2021
Dobrý den paní primátorko, zajímá mě vaše reakce na téma parkování a život rezidentů v centru. Konkrétně v zóně Mozartovy a Dvořákovy rezident večer reálně nezaparkuje. Před započetím regulace to šlo, v jejím rámci kvůli normám odpadly desítky parkovacích míst. Další místa byla i ve dvorech městských domů. My jako nájemníci dlouho platící nemalé nájemné za desítky let neopravované byty, cítíme přitahování šroubů. Uvolněné sousední byty jsou opravovány a vesměs předané do programů za dotované nájemné. My ostatní se stáváme občany se zhoršujícími se podmínkami za zvyšující se cenu. Nově magistrát vypsal nabídku na placené parkování ve dvoře domu. Nemyslím, že máme parkovat zcela zdarma, ale cena za nezastřešené stání přes 20 tisíc napovídá, že v domě budou parkovat nerezidenti a firmy. Auta rezidentů to přesune na ulici. Vypadá to jako trend vyhnat dlouhodobě bydlící rezidenty z centra a ponechat centrum jen jako místo vhodné pro firmy a jako výkladní skříň pro programy sociálního bydlení.
Odpověď primátorky: 20.01.2021
Vážený pane Fialo,

snahou vedení města je usnadnit parkování rezidentům v místě jejich bydliště. I z tohoto důvodu jsme před dvěma lety například snížili rezidentům roční platbu z 600 na 200 Kč. Zároveň jsme se zabývali dopravní situací v centru města, která nebyla nikdy ideální. Ve Vámi zmiňované oblasti jsme přistoupili k tomu, že v ní už nemohou zaparkovat návštěvníci. Chceme díky tomu zvýšit šance rezidentů na zaparkování svého vozu.
Co se týče Vámi zmiňovaného záměru na předplacení parkovacího místa ve dvoře domu na ulici Beethovenova 2, ten je určen výhradně pro obyvatele domu. K tomuto musím dodat, že venkovní prostory dvoru byly v loňském roce upraveny, vzniklo tu 6 legálních parkovacích míst a 3 garážová místa. Cena za stání ve vnitrobloku byla stanovena s ohledem na cenu v tomto místě obvyklou. Samozřejmě je na rozhodnutí a možnostech každého z nás, jakou formu parkování upřednostní.
Přeji Vám hezký zbytek dne.

S pozdravem

Markéta Vaňková