Nový dotaz  
 | Vyhledávání | Starší dotazy |

75. povinné roušky

Uživatel MHD
21.09.2020
Jak dlouho ještě budou ve vozidlech MHD beztrestně moci být porušována jednoznačně stanovená pravidla pro nošení roušek V každém voze na kterékoli lince je vždy nejméně jeden, ale obvykle více než jeden, lhostejno zda ženský či mužský, chlapecký či dívčí, nos NAD rouškou namísto POD ní, případně odk....
Odpověď primátorky: 21.09.2020
Dobrý den,

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se ukládá nosit ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorách budov a v prostředcích MHD, plní především preventivní charakter. Je na nás všech, abychom byli svědomití a chránili zdraví své a také svého okolí.

Co se týče Vašeho podně....
 

74. bydlení a soukromí

Iwona Agata Moskalová
21.09.2020
hezké poledne, jak mám docílit mého těhotenství , když nemám bydlení ... pronájem bytu - do toho jít nemohu - i kdybych vydělávala - budu ráda když mi se stravenkami zůstane 15 tisíc korun. Nejsem ochotná za bydlení dávat 23 ze zbytku výplaty. na byt šla polovina - takže jsem to neplatila - nejenže ....
Odpověď primátorky: 21.09.2020
Dobrý den, paní Moskalová,

obdržela jsem Vaše podněty a zabývala se jimi. Dle informací z magistrátního odboru sociální péče byla Vaše životní situace řešena s Vaší spádovou kurátorkou. Sociální pracovníci Vás informovali o všech možnostech sociálního bydlení v Brně a tyto typy ubytování Vám byl....
 

73. bydlení - pro sociálně slabé a pro ty co o bydlení přišli

Iwona Agata Moskalová
21.09.2020
Příjemný den, myslíte , že když přijdu o dítě , o byt, vyjdu z výkonu trestu, jdu do toho a - žijí na ulici jsem pod dohledem - myslíte , že má povinnost je sdílet ložnici na noclehárnách a azylových domech či ubytovnách s osobami z výkonu trestu, alkoholiky a kuřáky, kteří přijdou do zaříz....
 

72. Parkování

Eliška
15.09.2020
Dobrý den,chtěla bych se zeptat na vjezd a parkování v zóně A 1-01. Jak je možné, že konkrétně na Zelný trh není regulovaný ani kontrolovaný vjezd A obsluha stánků tam stává na místech pro rezidenty celý den, nebo své dodávky využívá jako sklad a nechá je tam stát i několik měsíců A auto s kamerami ....
Odpověď primátorky: 15.09.2020
Dobrý den,

v centru města platí od prvního září nová pravidla pro vjezd automobilů, jejímž cílem je snížit počet vozidel v historickém centru. Nově budou posuzovány žádosti o vjezd přísněji, než tomu bylo v době před zavedením změn. Kontrolu systému nyní provádí kamerový systém, který je nainsta....
 

71. Zásobování

Patočková
31.08.2020
Dobrý den paní Primátorko,potřebovala bych od vás pomoc. Vaše zamněstnankyně mi nedokázala podat informaci ohledně možnosti zásobovat našeho odběratele.A nechtěla mi dodat informaci ohledně telefonního čísla na osobu, která rozhodovala nebo navrhovala nový způsob vjezdu do Brna.Chci vás informovat, ....
Odpověď primátorky: 31.08.2020
Dobrý den, paní Patočková,

od září letošního roku budou platit v historickém centru Brno nová pravidla pro vjezdy aut. Původní jedna zóna se rozdělí na několik podoblastí. Vjezdová oprávnění budou vydávána na základě schválených pravidel. Získat je může rezident, tedy občan zde žijící, abonent n....
 

70. Křižovatka Obvodová x Přístavní

Roman Tomšů
31.08.2020
Vážená paní primátorko,na Vašich osobních stránkách httpwww.marketavankova.czprogram uvádíte, že jednou z Vašich priorit bude i řešení nebezpečné křižovatky Obvodová x Přístavní v Bystrci a rád bych se Vás zeptal, jaký je vývoj v této věci.Každý týden jsou tam nehody a nebezpečné situace, před 3mi t....
Odpověď primátorky: 31.08.2020
Vážený pane Tomšů,

problematické situace na křižovatce Obvodová x Přístavní jsem si vědoma a z toho důvodu bylo zpracováno dopravně-inženýrské posouzení této křižovatky. Na jeho základě bylo rozhodnuto, že na křižovatce dojde k instalaci světelného signalizačního zařízení.
Aktuálně se připravuj....
 

69. Vodní prvek před JAMU podruhé

Ing. Miroslav Hruška
31.08.2020
Dobrý den, vážená paní primátorko,loni v srpnu jste odpovídala na dotaz k vodnímu prvku před JAMU. httpsprimatorka.brno.czindex.phppgdotazyampodzazn30ampcdot48Napsala jsteV současné době se testují všechna potrubí, která jsou k fontáně napojena, a hledá se místo, kudy voda prosakovala. Pro kolemjdou....
Odpověď primátorky: 31.08.2020
Dobrý den, pane inženýre,

situaci jsem opětovně prověřila u zástupců městské části Brno-střed, kteří mají tuto fontánu ve správě. Jak již bylo zmíněno v první odpovědi, nejdříve museli odborníci najít místa, odkud prosakovala voda. Následně proběhla technicky velmi složitá oprava potrubí a v souč....
 

68. Fontána na nám Svobody vzhled této sekce

Ing. Miroslav Hruška
31.08.2020
Dobrý den, vážená paní primátorko,už druhým létem si všímám, že fontána na náměstí Svobody funguje jen napůl, tj. stříká vodu a osvěžuje vzduch, ale spodní část s verši Skácela o vodě je suchá. V horkých dnech každý zdroj osvěžení dobrý, tak proč fontána není zcela funkčníDále prosím o úpravu této s....
Odpověď primátorky: 31.08.2020
Pěkný den, pane inženýre,

technologické zařízení fontány na náměstí Svobody prošlo minulý rok rekonstrukcí. Nyní se řeší technické potíže, které se objevily ve spodní části kašny. Ta je momentálně dočasně mimo provoz. Veřejná zeleň města Brna, která se o tento vodní prvek stará, dělá vše pro to,....
 

67. Rekonstrukce Veveří

Zdeněk Jelínek
06.08.2020
Dobrý den,mám jen dotaz, zda nový litý asfalt na opravované ulici Veveří je zvlněný schválně, aby připomínal cesty k moři, kam teď moc nemůžeme, nebo je to jen dočasné řešení Proč to není upraveno tak, jak kolmá ulice GorkéhoDěkuji.....
Odpověď primátorky: 06.08.2020
Vážený pane Jelínku,

ulice Veveří je v současné době stále ještě staveništěm, na kterém probíhají práce. Vzhledem k tomu, že se na stavbě pohybují těžká stavební vozidla a stále probíhají práce na tramvajových kolejích i kanalizaci, je současný povrch pouze dočasný. Finální vrstvy vozovky budou n....
 

66. 30 let od svobodných voleb

PhDr. Aleš Pelikán
06.08.2020
Dobrý den, paní primátorko,vloni jsme si výstavou v Křížové chodbě připomněli 100 let od vzniku Velkého Brna.Dávám k zamyšlení, jestli by město stejným způsobem nemohlo připomenout letošních 30 let od prvních pokomunistických svobodných voleb do obecních samospráv, které znamenaly jednak zásadní změ....
Odpověď primátorky: 06.08.2020
Dobrý den, pane doktore,

výstavu ke 100letému výročí od založení Velkého Brna uspořádalo Muzeum města Brna. To disponuje množstvím historických artefaktů, dokumentů a dalšího materiálu, díky kterým byli jeho pracovníci schopní vytvořit zajímavou a naučnou expozici.
Co se týče Vašeho podnětu, té....
 
 | Vyhledávání | Starší dotazy |