Primátorka měta Brna

Doprava

Vážená paní primátorko, po přečtení dopravních výluk v MHD jsem se podíval do zveřejněných jízdních řádů na prázdniny a zarazila mě velká redukce spojů hlavně o dnech pracovního volna. Půlhodinový interval na autobusových linkách a čtvrthodinový interval na tramvajových linkách opravdu cestující do MHD nenažene a důsledkem bude odliv cestujících do automobilů, což doufám, není v zájmu města Brna. Pevně věřím, že tento exces je pouze jakýmsi letním omylem. MHD je služba veřejnosti a kvalitní a především dostupná doprava by měla být jedním z prvořadých cílů vedení města. Řešení se nabízí, byť chápu, že před volbami by nebylo příliš populární zdražit jízdné, částečně privatizovat autobusovou dopravu po vzoru Budapeště, Vídně a jiných vyspělých západních měst.

Dobrý den,

v období letních prázdnin obecně platí nižší poptávka po využívání MHD. Tomu se pravidelně přizpůsobují i jízdní řády městských a regionálních dopravních systémů.
Na páteřních linkách je v Brně zachován stejný nebo podobný interval jako o prázdninách v minulých letech, tedy 7–8 minut.

Tramvajová doprava však bude, a to hlavně o víkendech, ovlivněna plánovanými rekonstrukcemi tramvajových tratí, o čemž dopravní podnik média i veřejnost již informoval. Rekonstrukce a opravy tratí přinesou zajisté dočasné komplikace, nicméně dopravní obslužnost celého území města zůstane maximálně zachována. Konkrétněji se jedná o to, že o víkendech bude Pisárecká vozovna z důvodu stavebních prací odříznuta od dopravní sítě a veškerý provoz bude směřován do medlánecké vozovny. To ovlivní i možnosti a objem tramvajové dopravy, na kterou mnohdy navazuje i autobusová doprava.

Dopravní podnik města Brna plánuje práce na rekonstrukcích a opravách tratí na dobu, kdy MHD využívá méně cestujících. Situaci budeme samozřejmě s kolegy z dopravního podniku sledovat a analyzovat. Pokud by se ukázalo, že jsou na některých trasách nedostatky, budeme se tím zabývat.

Město i dopravní podnik dělají nadále vše pro to, aby měli cestující maximální komfort a současně aby zůstala brněnská městská hromadná doprava i v době extrémního růstu cen energií cenově dostupná. Je to stále naše priorita.

S pozdravem

Markéta Vaňková
Zpět