Primátorka měta Brna

Dotazy primátorce

řešení bytové situace 2
(publikováno: 14.05.2019)

Vážená paní, uvedenou žádost týkající se domu na ul. Přadlácká 14, Brno jsem obdržela i e-mailem dne 10. 1. 2019. V uvedené věci Vám byla zaslána odpověď z úrovně odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna dopisem ze dne 15. 1. 2019 č.j. MMB00172682019. Vzhledem k tomu, že je dům ve vlastnictví soukromého majitele nemůže Magistrát města Brna zmíněnou problematiku řešit, jelikož nemá pravomoci zasahovat do práv soukromých vlastníků. Je mi líto, že Vám nemohu sdělit příznivější zprávu.
řešení bytové situace 1
(publikováno: 14.05.2019)

Vážená paní, uvedenou žádost týkající se domu na ul. Přadlácká 14, Brno jsem obdržela i e-mailem dne 10. 1. 2019. V uvedené věci Vám byla zaslána odpověď z úrovně odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna dopisem ze dne 15. 1. 2019 č.j. MMB00172682019. Vzhledem k tomu, že je dům ve vlastnictví soukromého majitele nemůže Magistrát města Brna zmíněnou problematiku řešit, jelikož nemá pravomoci zasahovat do práv soukromých vlastníků. Je mi líto, že Vám nemohu sdělit příznivější zprávu.
Doporučení k opravě
(publikováno: 14.05.2019)

Vážený pane, děkuji za upozornění, již bylo opraveno.
ohňostroj
(publikováno: 14.05.2019)

Vážený pane, děkuji za dotaz týkající se ohňostroje. Je mi líto, že Vás absence vánočního ohňostroje zklamala. V předchozích letech zakončoval tento ohňostroj akci Vánoce na Nové radnici. Ta měla letos poprvé jiný program a ohňostroj tentokrát nebyl v nabídce pořadatele. Předvánoční akce, které se konaly na radnici v roce 2018, byly plánovány předchozím vedením radnice a velký prostor ke změnám či doplnění nové vedení města z časových důvodů již nemělo. V následujícím období bych ráda společně s vedením města navázala na oblíbené tradice, případně se snad k některým podaří i navrátit. Věřím, že i přes tuto skutečnost byla pro Vás návštěva centra města během adventu příjemným zážitkem. Pokud by se vedení města v příštích letech rozhodlo vánoční ohňostroj realizovat, budeme o tom s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím webu brno.cz, sociálních sítí i médií.