Kalendář akcí | 2023
I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12

leden 2023  1.-1  2.-8  9.-15  16.-22  23.-29  30.-31
středa
4. 01.

17:00
Tříkrálový průvod
Dominikánské náměstí
Po dvouleté pauze se v Brně uskuteční Tříkrálový průvod s velbloudy a hudbou. Trasa průvodu povede od Katedrály sv. Petra a Pavla přes Zelný trh, Masarykovu ulici a náměstí Svobody až na Dominikánské náměstí, kde se králové pokloní Jezulátku.
pátek
6. 01.

16:00
Ústřední hřbitov, augustiniánské opatství
Pietní akt k výročí úmrtí Gregora Mendela
V pátek 6. ledna 2023 se bude konat několik akcí spjatých s osobností Gregora Mendela.