Fotogalerie
 | Novější fotografie  | Starší fotografie |

Číše vína Emil Open 2019

Včera se odehrála slavnostní číše vína při příležitosti zahájení Emil Open 2019. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením. Akce navazuje na úspěšné a výrazně rostoucí předchozí ročníky her handicapované mládeže.
Včera se odehrála slavnostní číše vína při příležitosti zahájení Emil Open 2019. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením. Akce navazuje na úspěšné a výrazně rostoucí předchozí ročníky her handicapované mládeže.

Setkání lídrů veřejné správy

Primátorka Markéta Vaňková se dnes v Praze zúčastnila setkání vrcholných představitelů státu a představitelů krajských a místních samospráv. Setkala se zde s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a s ministryní financí Alenou Schillerovou, jimž oběma poděkovala za podporu MotoGP v Brně. Debatovalo se například o budoucnosti či financování veřejné správy.
Primátorka Markéta Vaňková se dnes v Praze zúčastnila setkání vrcholných představitelů státu a představitelů krajských a místních samospráv. Setkala se zde s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a s ministryní financí Alenou Schillerovou, jimž oběma poděkovala za podporu MotoGP v Brně. Debatovalo se například o budoucnosti či financování veřejné správy.

Návštěva primátorky M. Vaňkové v Mezinárodním centru klinického výzkumu FN u sv. Anny

Primátorka Markéta Vaňková se včera se svým náměstkem T. Koláčným zúčastnila návštěvy Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny. 24 výzkumných týmů a 5 servisních laboratoří zde vytváří budoucnost medicíny prostřednictvím výzkumu nových způsobů prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních, neurologických a vybraných onkologických onemocnění a chorob.
Primátorka Markéta Vaňková se včera se svým náměstkem T. Koláčným zúčastnila návštěvy Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny. 24 výzkumných týmů a 5 servisních laboratoří zde vytváří budoucnost medicíny prostřednictvím výzkumu nových způsobů prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních, neurologických a vybraných onkologických onemocnění a chorob.

Zahájení oslav 10. výročí Domova pro seniory Holásecká

Primátorka Markéta Vaňková se včera zúčastnila oslav 10. výročí Domova pro seniory Holásecká. Domov pro seniory poskytuje dlouhodobou pobytovou službu seniorům, jejichž situace vyžaduje podporu a pomoc jiné osoby. Kapacita zařízení je 105 lůžek, z toho 69 pokojů je jednolůžkových a 18 dvoulůžkových.
Primátorka Markéta Vaňková se včera zúčastnila oslav 10. výročí Domova pro seniory Holásecká. Domov pro seniory poskytuje dlouhodobou pobytovou službu seniorům, jejichž situace vyžaduje podporu a pomoc jiné osoby. Kapacita zařízení je 105 lůžek, z toho 69 pokojů je jednolůžkových a 18 dvoulůžkových.

Debata s primátorkou Markétou Vaňkovou

Témata jako rezidentní parkování nebo stavba nové haly byla včera probírána na debatě s primátorkou Markétou Vaňkovou, kterou pořádal Deník Rovnost. Zapojili se i zástupci firem a některých městských společností. Na závěr primátorka shrnula hlavní úkoly, které si vytyčila. „Je mezi nim nový územní plán a samozřejmě sucho,“ uvedla.
Témata jako rezidentní parkování nebo stavba nové haly byla včera probírána na debatě s primátorkou Markétou Vaňkovou, kterou pořádal Deník Rovnost. Zapojili se i zástupci firem a některých městských společností. Na závěr primátorka shrnula hlavní úkoly, které si vytyčila. „Je mezi nim nový územní plán a samozřejmě sucho,“ uvedla.

2. ročník benefiční akce Běh pro Hospic sv. Alžběty

Brněnská primátorka Markéta Vaňková se v sobotu zúčastnila 2. ročníku benefiční akce Běh pro Hospic sv. Alžběty. Běžci svou účastí podpořili brněnský hospic, který poskytuje lékařskou, sociální, psychologickou a duchovní podporu lidem na konci životní cesty.
Brněnská primátorka Markéta Vaňková se v sobotu zúčastnila 2. ročníku benefiční akce Běh pro Hospic sv. Alžběty. Běžci svou účastí podpořili brněnský hospic, který poskytuje lékařskou, sociální, psychologickou a duchovní podporu lidem na konci životní cesty.

Veletrh URBIS nabízí chytrá řešení pro města

Brno se na dva dny stalo centrem inovací. Ve středu a čtvrtek se na brněnském výstavišti odehrává druhý ročník veletrhu chytrých řešení URBIS Smart City Fair 2019. Tato akce otevírá stále aktuálnější problematiku chytrých měst a odborníkům i veřejnosti nabízí největší konferenci na toto téma v regionu. Přínos veletrhu URBIS ocenila také Evropská komise. Ta jej zařadila mezi významné akce roku 2019 v oblasti digitalizace, eGovernmentu a interoperability neboli schopnosti různých systémů vzájemně spolupracovat a poskytovat si služby.
Brno se na dva dny stalo centrem inovací. Ve středu a čtvrtek se na brněnském výstavišti odehrává druhý ročník veletrhu chytrých řešení URBIS Smart City Fair 2019. Tato akce otevírá stále aktuálnější problematiku chytrých měst a odborníkům i veřejnosti nabízí největší konferenci na toto téma v regionu. Přínos veletrhu URBIS ocenila také Evropská komise. Ta jej zařadila mezi významné akce roku 2019 v oblasti digitalizace, eGovernmentu a interoperability neboli schopnosti různých systémů vzájemně spolupracovat a poskytovat si služby.

Zahájení mezinárodní přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis

V sobotu o půl jedenácté rozzářily nebe nad Brněnskou přehradou ohňostroje. Začal totiž tradiční ohňostrůjný festival Ignis Brunensis. Svou show předvedli domácí pyrotechnici, jejichž představení doprovázely hity kapely Queen. Další ohňostroj se koná ve středu, kdy své umění ukážou reprezentanti Portugalska.
V sobotu o půl jedenácté rozzářily nebe nad Brněnskou přehradou ohňostroje. Začal totiž tradiční ohňostrůjný festival Ignis Brunensis. Svou show předvedli domácí pyrotechnici, jejichž představení doprovázely hity kapely Queen. Další ohňostroj se koná ve středu, kdy své umění ukážou reprezentanti Portugalska.

Slavnostní zakončení Pouti smíření

V neděli si Češi už potřinácté Poutí smíření připomněli poválečný odsun Němců. „V soukolí nemilosrdných dějinných událostí je člověk jen malým zrníčkem. Ale i ta největší soukolí někde na začátku roztáčejí lidé, mnohdy stejní, kteří jsou pak na jejich druhém konci sami rozdrceni. Nikdy nikdo už nespočítá, kolik lidských osudů války zmařily. Jen v době míru ale můžeme zkusit odpouštět a začít hledat cestu ke smíření. Protože smířit se je víc než jen odpustit. K odpuštění nepotřebujeme žádný souhlas. Smíření musí být vzájemné. Jsem ráda, že toto dnešní setkání symbolizuje právě smíření, skutečnost, že jsme dokázali opět najít společnou řeč, i když mluvíme jinými jazyky. Vyhnání brněnských Němců, takzvaný Pochod smrti nebyl osamělým aktem, byl mnohdy pomstychtivou, avšak ne zcela nepochopitelnou reakcí obyvatel válkou sužovaného a vyčerpaného města. Brno jednalo trochu jako liška chycená do pasti, která je schopná ukousnout si vlastní nohu. Zoufalé a rozzlobené na způsobenou bolest a nesvobodu neuvědomovalo si, že tím ztrácí kus sebe.  Není však už důležité hledat, kdo první hodil kamenem, kdo a proč způsobil větší zlo. Smířili jsme se. Což neznamená, že jsme zapomněli. Ten dnešní, stejně jako všechny předchozí pochody smíření, nekončí dnes a tady. Směřuje do budoucnosti, blízké i té vzdálenější, aby připomínal zločiny lidí proti lidem, zločiny člověka proti lidskosti. Divoký odsun brněnských Němců, ale nejen těch, není platformou pro sbírání politických bodů, nesmí se stát záminkou populistům. Staré hříchy mají dlouhé stíny, ale také, jak prý pravil největší německý básník Johann Wolfgang Goethe, budoucí události vrhají svůj stín dopředu. Doufejme tedy, že naše dnešní setkání není jen gestem smíření, ale také varováním před opakováním stejných chyb. Abychom si připomenutím temných částí vlastních dějin lépe všímali varovných stínů dneška,“ uvedla při té příležitosti primátorka Markéta Vaňková.
V neděli si Češi už potřinácté Poutí smíření připomněli poválečný odsun Němců. „V soukolí nemilosrdných dějinných událostí je člověk jen malým zrníčkem. Ale i ta největší soukolí někde na začátku roztáčejí lidé, mnohdy stejní, kteří jsou pak na jejich druhém konci sami rozdrceni. Nikdy nikdo už nespočítá, kolik lidských osudů války zmařily. Jen v době míru ale můžeme zkusit odpouštět a začít hledat cestu ke smíření. Protože smířit se je víc než jen odpustit. K odpuštění nepotřebujeme žádný souhlas. Smíření musí být vzájemné. Jsem ráda, že toto dnešní setkání symbolizuje právě smíření, skutečnost, že jsme dokázali opět najít společnou řeč, i když mluvíme jinými jazyky. Vyhnání brněnských Němců, takzvaný Pochod smrti nebyl osamělým aktem, byl mnohdy pomstychtivou, avšak ne zcela nepochopitelnou reakcí obyvatel válkou sužovaného a vyčerpaného města. Brno jednalo trochu jako liška chycená do pasti, která je schopná ukousnout si vlastní nohu. Zoufalé a rozzlobené na způsobenou bolest a nesvobodu neuvědomovalo si, že tím ztrácí kus sebe. Není však už důležité hledat, kdo první hodil kamenem, kdo a proč způsobil větší zlo. Smířili jsme se. Což neznamená, že jsme zapomněli. Ten dnešní, stejně jako všechny předchozí pochody smíření, nekončí dnes a tady. Směřuje do budoucnosti, blízké i té vzdálenější, aby připomínal zločiny lidí proti lidem, zločiny člověka proti lidskosti. Divoký odsun brněnských Němců, ale nejen těch, není platformou pro sbírání politických bodů, nesmí se stát záminkou populistům. Staré hříchy mají dlouhé stíny, ale také, jak prý pravil největší německý básník Johann Wolfgang Goethe, budoucí události vrhají svůj stín dopředu. Doufejme tedy, že naše dnešní setkání není jen gestem smíření, ale také varováním před opakováním stejných chyb. Abychom si připomenutím temných částí vlastních dějin lépe všímali varovných stínů dneška,“ uvedla při té příležitosti primátorka Markéta Vaňková.