Nový dotaz  

39. pořádek

Autor: Lužová
Datum zveřejnění: 22.01.2020
Dobrý den, promiňte že obtěžuji, ale mám takový dotaz - kdo je odpovědný za stav tramvajového koridoru do Bohunic. A taky za pořádek v kolejišti.Nevím jestli jste tudy někdy jela, ale stav obrubníků kolejí je v dezolátním stavu, výplň mezi panely je většinou vydrolená - no není divu při té námaze co za těch pár desítek let existence musela vydržet. Nebo se čeká, až bude trasa prodloužena ke kampusu a pak se bude opravovat dolů do města K tomu pořádku - byl by problém na nějakou starší tramvaj namontovat průmyslový vysavač, který by třeba jednou měsíčně celou trasu projel a ten nepořádek v kolejišti vyčistil Když už se to ti naši mladí spoluobčané ve škole nenaučili. Ano, mladí , není totiž výjimkou, aby kde co - odhodili tam kde právě stojí, přesto že koš a velký mají tak dva či tři kroky, že by senioři pili energetické drinky a pod. pochutiny , se mi nezdá. Senioři, tak jak to byli naučeni- byť třeba o hůlce nejsou líní a ty kroky ke koši udělají.Děkuji
Odpověď primátorky: 22.01.2020
Vážená paní Lužová,
z Vašeho podnětu není patrné, o kterou část tramvajové tratě do Bohunic přímo jde. Osobně se domnívám, že máte na mysli úsek od ulice Vídeňská po zastávku Krematorium. Záležitost jsem prověřila na Dopravním podniku města Brna (DPMB) s tím, že se v této části provede mimořádná prohlídka tramvajové tratě se zaměřením na stav čistoty kolejiště s případným následným okamžitým úklidem.

Dle dalších informací od DPMB, který má celou trať do Bohunic na starosti, se připravuje v letošním roce i úprava části kolejiště na Nových sadech. Při ní bude upraven svršek v úseku od ulice Nádražní po zastávku Křídlovická. Dále je připravována oprava tramvajového mostu přes ulici Vídeňská. V rámci napojení nové tramvajové trati do Kampusu se pak předpokládá rekonstrukce tratě do Starého Lískovce, a to v úseku od zastávky Krematorium až ke smyčce Starý Lískovec.

O zhoršujícím se technickém stavu Vámi zmiňované tratě je DPMB seznámen a postupně provádí opravy, když je to možné. Za poslední roky se ve městě Brně opravily kilometry tramvajových tratí. Opravy se ale musejí provádět postupně a s rozmyslem, a to s ohledem na dostupné finanční prostředky a možné výluky, které mají vliv na dopravu lidí po městě.

Co se týče úklidu kolejiště a tramvajových nástupišť, ten je ve správě DPMB, který se snaží o jejich údržbu v co nejvyšší míře. Situace je někdy složitější, protože dopravní podnik nezajišťuje například vyvážení odpadkových košů ze zastávek (to zajišťuje příslušná městská část, ve které se zastávka nachází). Pak stačí jeden přeplněný koš a vítr, a nepořádek se bohužel velmi rychle dostane do celého okolí. Váš podnět jsem předala Dopravnímu podniku města Brna, který se jím bude zabývat.

Ráda bych Vám poděkovala za Vaši angažovanost a popřála vše nejlepší do nového roku.

S pozdravem

Markéta Vaňková