Nový dotaz  

37. Blokování dopravy v ul. Drobného

Autor: ing. Tomáš Němec
Datum zveřejnění: 08.01.2020
Vážená paní primátorko,Velice se omlouvám, ale chci jen upozornit na zapaženou jámu při ústí ul. Lužánecké do ul. Drobného, která snad už měsíc a půl omezuje příjezd do centra Brna od Boby centra a štve hodně řidičů, protože způsobuje hlavně v ranních hodinách fronty.Chápu, že souvisí s rekonstrukcí ul. Lužánecké a jedná se zřejmě o napojení podzemních sítí do ul. Drobného, ale přístup prováděcí firmy je zarážející a silně mi připomíná dobu socialismu. Denně zde musím projíždět a kolem jámy je naprostý klid a nic se tam neděje.Jsem zvyklý, že u našich jižních sousedů tyto práce, které blokují dopravu na nějaké dopravní tepně, probíhají po pracovní době, popř. v noci, aby co nejmíň vadily, zde se však nic neděje ani v pracovní době. Přitom ul. Drobného je hodně vytížená ulice. Děkuji za odpověď.
Odpověď primátorky: 08.01.2020
Vážený pane Němče,
práce v křižovatce Drobného – Lužánecká prováděné v rámci rekonstrukce ulice Lužánecké jsou rozděleny do několika etap, přičemž každá z nich je realizována v pevně daném období. Ve Vámi zmiňovaném čase došlo na stavbě ke komplikacím, které měly za následek delší omezení dopravy, než bylo v plánu.
Podle harmonogramu měl být realizován úsek mezi šachtami Š9 a Š10 v termínu od 21. října 2019 do 22. listopadu 2019. V tomto období byl uzavřen pravý jízdní pruh ve směru do centra. Během výstavby došlo vlivem sesuvu zeminy ve výkopu k uvolnění cca 30 chráničů kabelových vedení. Kabelovod bylo nutné uvést do provozuschopného stavu a dodatečně zajistit. To znamenalo prodloužení lhůty výstavby této etapy přibližně o dva týdny a zároveň rozšíření záboru pravého jízdního pruhu směrem do města. Průjezdnost křižovatky v obou směrech však zůstala, i když s omezením, zachována.
V polovině prosince proběhla pokládka svrchní provizorní živičné vrstvy nad rýhou a zavedení provozu ve všech jízdních pruzích.
Vzhledem k plánované zimní přestávce nemá tato událost vliv na celkový termín dokončení prací v křižovatce Drobného – Lužánecká.
S dalším omezením dopravy se počítá od 7. 1. 2020, kdy budou zahájeny práce v dalším úseku. Všechny práce v této křižovatce včetně akcí jiných investorů budou ukončeny v květnu 2020. Kromě výše zmiňovaných rekonstrukcí kanalizace a vodovodů pokládají stavbaři i kabely světelné signalizace a opravuje se i plynovod. Cílem je uskutečnit opravy všech sítí najednou, aby se ulice nemusela rozkopávat několikrát během příštích let.
S pozdravem
Markéta Vaňková