Nový dotaz  

34. Padající omítka budova ZŠ na ulici Rašínova

Autor: Jan Hartmann
Datum zveřejnění: 04.11.2019
Vážená paní primátorko,je to dotaz patrně spíše na ředitele ZŠ nebo na městskou část, která je zřizovatelem této školy, ale přesto myslím, že má smysl obrátit se s tímto dotazem na Vás zda existuje nějaký konkrétní plán či postup oprav apod. za účelem zamezení opadávání kusů fasády z budovy základní školy na ulici Rašínova v samém centru města Všiml jsem si, že je snaha pomocí zábran zamezit vstupu osob pod nejvíce postižená místa, ale toto opatření nepovažuji za úplně dostačující, zvláště když jsem sám byl svědkem toho, jak kousky omítky spadly na zem i mimo za účelem zamezení vstupu ohrazená místa. Tento stav trvá přitom již celkem dlouhou dobu a stále se zhoršuje. Přitom zvláště v dané lokalitě a u budovy sloužící veřejnosti jej považuji za zcela nevyhovující, snad by se dalo říci vzhledem k délce trvání problému až téměř ostudný.Děkuji Vám za odpověď a přeji vše dobré.Jan Hartmann
Odpověď primátorky: 04.11.2019
Vážený pane Hartmanne,
zřizovatelem základní školy na ulici Rašínova je městská část Brno-střed, která zajišťuje opravy a investice na svých školách a školkách. V uplynulých letech provedla na této budově opravu střechy a okapových žlabů, uvnitř budovy se přebudoval byt školníka na oddělení školní družiny. Zástupce zřizovatele školy sdělil, že jsou si vědomi neutěšeného stavu fasády školy, a proto ji nechali provizorně zajistit osítěním. To má zamezit padání částí fasády na kolemjdoucí občany. Vzhledem k velké finanční náročnosti opravy však dosud nebyl stanoven termín, ve kterém bude fasáda školy kompletně opravena.
Pokud máte zájem o podrobnější informace, obraťte se prosím na úřad městské části Brno-střed, který je, jak je výše uvedeno, zřizovatelem této školy.
Přeji Vám hezký zbytek dne.
S pozdravem
Markéta Vaňková