Nový dotaz  

81. roušky ve městě

Autor: Lumír Menšík
Datum zveřejnění: 30.11.2020
Dobrý den, vím, že je to nejspíš evergreen, ale přesto nejvíce na území m.č. Brno - střed potkávám na ulicích po setmění po 16. hodině nejméně polovinu lidí buď zcela bez roušek nebo jen tak na půl žerdi okolo úst, nos nekrytý vůbec. Policajta, ať už městského nebo státního, ale nikde na ulici není vidět. Patrně má ta půlka centrálního Brna pocit, že na ně v době stmívání a temnoty na ulici nebude vidět Přitom se míjejí navzájem i s ostatními, kteří roušky dodržujeme, na méně než ty teoreticky kritické dva metry, jsou i místa, kde se ani na ty dva metry vyhnout nelze omezení šířky průchodu na České, užší chodník, kde by člověk při vyhýbání musel vstoupit do silnice. Máte na to quotmastquot Po dobrém to asi už moc nejde.
Odpověď primátorky: 30.11.2020
Dobrý den, pane Menšíku,

hlídky městské policie se kontrolám věnují po celou dobu, co nařízení na veřejných prostranstvích platí. Strážníci si všímají nechráněných dýchacích cest, popíjení alkoholu na veřejnosti, shlukování, případů, kdy lidé nerespektují omezení pohybu, a při své činnosti věnují pozornost i tomu, jestli jsou v provozu pouze ty služby, na které se vztahuje výjimka.

Nastalou situaci nebereme na lehkou váhu. Z údajů Městské policie Brno vyplývá, že se strážníci zabývali zhruba devíti stovkami přestupků, téměř sto dvaceti pak za poslední týden. Je však nutné dodat, že strážníci nemohou být na všech místech zároveň. Je především povinností nás všech, abychom daná opatření dodržovali a zamezili tak dalšímu šíření nemoci COVID-19. Zároveň se snažíme apelovat na občany, aby nařízení dodržovali, a to například pomocí kampaně v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy.

Vážený pane Menšíku, děkuji za Váš svědomitý přístup v této nelehké době. Věřím, že se díky naší společné snaze podaří zabránit dalšímu lavinovému šíření koronaviru.
S přáním všeho dobrého

Markéta Vaňková