Nový dotaz  

83. Špatný stav ulic v centru

Autor: ing. Tomáš Němec
Datum zveřejnění: 16.12.2020
Dobrý den, vážená paní primátorko,Nejde si bohužel dlouhodobě nevšimnout velmi špatného stavu některých ulic v centru města.Konkrétně například ul. Mozartovy, částečně ul. Kozí. Ulice byly rekonstruovány někdy na konci 90. let. Práce však byly provedeny zřejmě velmi nekvalitně o čemž svědčí hluboké vyježděné koleje, prorýsované výkopy po opravách inž. sítí a s tím spojená propadená dlažba, jak na silnicích, tak i na chodnících. Svědčí to jasně o špatném hutnění a porušení technologické kázně provádějících firem.O to víc mě udivuje, že s tímto stavem dlouhodobě nikdo nic nedělá, že si toho nikdo z vedení města nevšimne, jedná se přece o historické centrum našeho města
Odpověď primátorky: 16.12.2020
Dobrý den, pane inženýre,

na konci roku 2019 byl v centrální části města posouzen stav komunikací z hlediska únosnosti. Z důvodu nadměrného zatížení a pohybu vozidel však dochází k porušení a poškozování dlažby, a to na stále únosném podkladu. Na základě výše zmíněného posouzení byla navržena údržba těchto komunikací. Ta spočívá buď v předláždění kamennými kostkami (10x10), nebo využití stávající dlažby, která bude vložena do nové drenážní malty. Ta bude mít minimální tloušťku 4 cm a bude smíchána s vhodnou drtí a vodou. Nanášet se bude na rovný podklad, který bude pokrytý adhézní vrstvou. Po vytvrdnutí ložné vrstvy se bude provádět spárování dlažby rychletvrdnoucí vysokopevnostní spárovací maltou. Tato technologie zajišťuje žádanou stálost rovinatosti povrchu ulic v historickém centru. Vzhledem k finanční náročnosti těchto oprav jich však není možné v krátké době provádět více najednou.

V předchozích letech byla provedena souvislá údržba na Jakubském náměstí a ulici Starobrněnská, a to předlažbou do kamenné kostky (10x10). Technologií pokládky stávající dlažby do speciální drenážní malty byla v roce 2018 provedena oprava v ulici Masarykova (v úseku Nádražní–Kapucínské náměstí) a v ulici Kobližná (v úseku Pohořelec–Kozí). Druhá zmíněná oprava byla dokončena v letošním roce. Současně byla v letošním roce provedena předlažba příčných prahů na ulicích Radnická, Běhounská, Joštova a souvislejší předlažby na náměstí Svobody. Pro rok 2021 je v plánu Brněnských komunikací zařazena další část opravy povrchu na Masarykově ulici, a to v úseku od ulice Josefské po Orlí. V plánu souvislé údržby pro následující dva roky je předlažba ulice Mozartovy, Běhounské, Zámečnické a Kobližné (v úseku Kozí až náměstí Svobody). V nynější složité ekonomické situaci, kdy se zvažuje každá investice dle potřebnosti, však nemusí dojít ke všem výše zmíněným opravám. Nicméně vnímám, že centrum je výkladní skříní města, a věřím, že se podaří najít dostatek peněz na většinu plánovaných oprav.

S pozdravem

Markéta Vaňková