Nový dotaz  

75. povinné roušky

Autor: Uživatel MHD
Datum zveřejnění: 21.09.2020
Jak dlouho ještě budou ve vozidlech MHD beztrestně moci být porušována jednoznačně stanovená pravidla pro nošení roušek V každém voze na kterékoli lince je vždy nejméně jeden, ale obvykle více než jeden, lhostejno zda ženský či mužský, chlapecký či dívčí, nos NAD rouškou namísto POD ní, případně odkrytý s úsměvem a konzumací jídla celý obličej. Revizor DPMB ani příslušník MP Brno ale nikde ve vozech ve dne ani v noci, v pracovní dny ani o víkendu nejsou vůbec vidět, přitom jsou jak revizoři tak městští policisté oprávněni udělovat pokuty. Vy jste, paní primátorko, z titulu své funkce statutární hlavou jak DPMB tak i MP Brno. JAK DLOUHO BUDETE V TÉTO VĚCI NADÁLE NEČINNÁ A BUDETE SE TAK PŘÍMO SVOJÍ NEČINNOSTÍ PODÍLET NA MOŽNÉM ŠÍŘENÍ INFEKČNÍ NEMOCI bude tedy možné proti Vám použít klasifikaci obecného ohrožení zdraví veřejnosti
Odpověď primátorky: 21.09.2020
Dobrý den,

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se ukládá nosit ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorách budov a v prostředcích MHD, plní především preventivní charakter. Je na nás všech, abychom byli svědomití a chránili zdraví své a také svého okolí.

Co se týče Vašeho podnětu, brněnský dopravní podnik informuje o povinnosti nosit roušky pomocí nálepek a obrázků nebo hlášením ve vozech. Revizoři a případně řidiči mohou nad rámec svých pracovních povinností cestující také informovat, ale udělovat pokuty v této věci nemohou.

Ze zkušeností zaměstnanců dopravního podniku a strážníků městské policie vyplývá, že k ochraně úst a nosu přistupují cestující zodpovědně. Evidují pouze jednotlivce, kteří roušku nemají. Musíme si však uvědomit, že existují lidé, kteří roušku například kvůli své diagnóze nosit nemají a nemohou.

V případě, kdy cestujícího vidíme bez roušky, ho můžeme zdvořile požádat o nápravu, a to vzhledem k obavám o vlastní bezpečnost. Až v krajním případě lze zavolat strážníky nebo policisty.

Situace je oproti jarním měsícům klidnější, ze statistik strážníků lze vyčíst, že se od začátku září zabývali pouze ojedinělými případy, kdy zákazník nebo cestující nechtěl respektovat výše zmíněné nařízení.

Ráda bych dodala, že si cením všech, kteří se se chovají odpovědně a dodržují preventivní opatření. Jen díky tomu můžeme zamezit významnému postupu nákazy.

Přeji Vám jen to nejlepší.

Markéta Vaňková