Nový dotaz  

46. Situace Brno Vinohrady

Autor: Jiří Raus
Datum zveřejnění: 31.03.2020
Vážená paní primátorko,obracím se na Vás s prosbou na řešení současné situace v městské části Brno Vinohrady.Jak už sama víte probíhá zde čtyřikrát týdně akce křesťanské pomoci ve formě rozdávání jídla zdarma bezdomovcům organizované spolkem křesťanské pomoci Bučovice,sídlícím v prostorách bývalé restaurace U vrtule.Při těchto akcích ovšem opakovaně a pravidelně dochází k porušování nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR.Zvláště ta o nedovoleném srocování osob,nošení roušek a samotného vydávání jídla.Lidé využívající této,jistě chvályhodné,činnosti pak nedodržují ani základní hygienická pravidla,znečišťují svými exkrementy okolí a to i v prostorách dětských hřišť a mateřských školek.Toto chování je prakticky časovanou bombou co se rozšíření koronaviru týče.Místní radnice v čele se starostou Čejkou je od počátku vyhlášeného nouzového stavu prakticky nečinná,tyto problémy vůbec neřeší a na prosby občanů nereaguje.Také MP Brno-východ situaci pouze nečinně přihlíží.Děkuji
Odpověď primátorky: 31.03.2020
Vážený pane Rausi,

Vámi popisovanou situací se intenzivně zabýváme a k tomuto tématu proběhlo několik jednání. V současné chvíli máme vytipované lokality, kam by se výdej jídla bezdomovcům mohl přesunout. Nyní musíme vyřešit jejich vhodnost, a to přímo na místě. Velmi pravděpodobně bude výdej situován na Dolní nádraží, a to již od středy 1. 4. 2020.
Hledáme také možnosti na zavedení provozu denních center pro bezdomovce, a to ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Tímto opatřením se snažíme v souladu s vládním nařízením snížit počet lidí pohybujících se na veřejnosti. Zamýšlené prostory budeme konzultovat s Krajskou hygienickou stanicí JMK. Zároveň zjišťujeme, jaká další opatření vůči bezdomovcům můžeme vydat z úrovně města v rámci krizového řízení a jaké legislativní možnosti máme v případě budování nových center.

Přeji Vám hodně zdraví.

Markéta Vaňková