Nový dotaz  

44. Pobyt v Brně nakažené Američanky

Autor: Jana Macháčková
Datum zveřejnění: 09.03.2020
Dobrý den paní primátorko, mám na Vás velkou prosbu.Vzhledem k aktuální situaci ohledně nakažených pacientů novým koronavirem, bych Vás chtěla požádat o zveřejnění přesné adresy pobytu slečny studentky z Ameriky, která údajně měla přenocovat v jednom z domů přímo ve středu města.Jsem bydlící přímo ve středu města, moje maminka taktéž. Určitě by všechny nájemníky daného domu zajímalo, zda dojde alespoň k nějaké dezinfekci domu, ve kterém slečna byla ubytována.Také by mě zajímalo, jaký máte postoj k pronajímání obecních bytů pro hotelové účely.  Již několikrát jsme jako nájemníci jednoho takového domu posílali stížnosti na příslušný úřad  městská část Brno střed , ale odpovědi ani prověření dané situace jsme se nedočkali. Podporuje tedy město tyhle daňové úniky a obohacování se na úkor městského majetku. Moc děkuji za odpověď a přeji Vám hezký den Jana Macháčková
Odpověď primátorky: 09.03.2020
Vážená paní Macháčková,
co se týče přesné adresy Vámi zmiňovaného bytu, těmito informacemi bohužel nedisponuji. Dle našich informací Krajská hygienická stanice JMK (KHS JMK) situaci analyzovala a nařídila domácí karanténu pro 2 osoby, které uklízely byt, v němž studentky přespaly; další nebezpečí nákazy by (dle informace KHS JMK) nemělo hrozit.

Co se týče obecních bytů, ty mají v drtivé většině ve správě městské části. Pokud dochází k jejich přepronajímání, tak se jedná o porušení nájemní smlouvy. Váši zprávu tedy předám na úřad městské části Brno-střed s požadavkem o prověření dané záležitosti.
S přáním všeho dobrého
Markéta Vaňková