Nový dotaz  

43. dotaz, možnost spolupráce

Autor: Aleš Šiška
Datum zveřejnění: 09.03.2020
Vážená paní primátorko, paní doktorko,jsem student politologie a sociologie a se zaujetím sleduji diskuzi a vůbec celé dění kolem quothlasováníquot o nalezení názvu opravovaného plavidla DPMB. Dříve prý Moskva, pak Dallas, nyní diskuze o novém pojmenování. Ve své diplomové práci srovnávám aplikovanou demokracii v širších souvislostech s přístupy autokratickými totalitárními, vše z hlediska zhodnocení naplňování uvedených, v podstatě dosti širokých pojmů, které ne vždy všichni chápou správně. Současná quotkauzaquot jako by mi spadla do klína a rád bych získal dostupná data o hlasování, které proběhlo, nebo teprve proběhne. Vše bych pak rád zpracoval do krátkého dotazníku pro reprezentativní vzorek obyvatelstva města Brna, sesbíral data od respondentů. Na výsledku pak zhodnotil vliv věku, pohlaví, medií, rodinného zázemí apod. na volbu, resp. nevolbu, toho kterého označení.Velmi děkuji za jakékoli nasměrování, případně na odkaz, kde se dají data nalézt.S pozdravemAleš Šiška
Odpověď primátorky: 09.03.2020
Vážený pane Šiško,
děkuji za Váš zájem o dění v Brně. K Vaší žádosti bych ráda uvedla, že se o názor veřejnosti k této věci zajímal v prosinci loňského roku Dopravní podnik města Brna. Na jeho oficiálním facebookovém profilu proběhla anketa k pojmenování lodi. Vedení města chce dát na postoj Brňanů, a z tohoto důvodu jsme na portálu Brno iD umožnili hlasování o pojmenování znovuzprovozněné lodi Dallas. To začalo 1. března a skončí na konci měsíce. Zúčastnit se mohou lidé s plně ověřeným „FULL“ účtem. Dalším způsobem, jak hlasovat, je osobně na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena a Turistického informačního centra na Panenské. Ve všech případech mohou hlasovat pouze lidé starší 15 let s trvalým pobytem v Brně. Výsledky ankety poté budou zveřejněny a budou závazné.
V tomto případě budou známy pouze údaje o počtu hlasujících a konkrétní počty hlasů, které obdržely jednotlivé návrhy na pojmenování lodi. Pro ustanovení GDPR Vám nebudeme moci poskytnout bližší informace.
Přeji Vám hodně úspěchů ve studiu.
S pozdravem
Markéta Vaňková